Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För mycket rött och för lite grönt

/

Alldeles för mycket rött. Lite mindre gult. Och på tok för lite grönt.
Så skulle man lite snabbt och enkelt kunna sammanfatta Landstinget Gävleborgs resultat i årets sammanställning av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelsen, som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting tar fram tillsammans, presenterades i måndags i sin sjätte upplaga.

Annons

Ur ett helhetsperspektiv visar rapporten att den svenska hälso- och sjukvården har förbättrats sedan 2006 – då sammanställningen alltså gjordes för första gången – och även att skillnaderna mellan landstingen på flera områden har minskat. Dock finns det fortfarande en betydande ojämlikhet i form av skillnader mellan olika samhällsgrupper.

Överlag är alltså utvecklingen riktigt positiv. Rapporten visar att den här typen av jämförelser är en viktig del av förbättringsarbetet och att det leder till en bättre kvalitet för patienterna.

Ur ett länsperspektiv är det däremot svårt att vara lika positiv. För även om det inte är frågan om några större ras, och det kanske även går att skönja någon förbättring, så är den sammanvägda situationen allt annat än bra.

I drygt två femtedelar av de uppmätta kriterierna hamnar Gävleborg i den sämre tredjedelen. I bara lite drygt en fjärdedel av jämförelserna placerar landstinget sig i den övre tredjedelen. Bottenbetygen är alltså betydligt fler än toppbetygen.

Det är knappast någon munter läsning. Som inte på något sätt blir bättre av att det brukar se ut precis så här i den här undersökningen.

Visst är det så att strukturer i form av bland annat demografi och utbildningsnivå gör att Gävleborgs grundförutsättningar är sämre än en rad andra landsting. Men det är likväl så att landstinget har oerhört mycket att jobba med för att bli bättre.

Inte bara för att hamna på bättre placeringar i den här jämförelsen, utan för att erbjuda länsinvånarna en bra, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Även om det tycks finnas en ganska så stor vilja inom landstingsledningen – åtminstone på tjänstemannasidan – att försöka förklara varför det ser ut som det gör är det också tydligt att det finns en vilja att förbättra de skrala resultaten. Redan har tidigare resultat i jämförelserapporten medfört att särskilda satsningar har startats för att förbättra verksamheten. Förhoppningsvis fortsätter man att arbeta på samma sätt med den här rapporten.

Avsikten med de öppna jämförelserna är att tydliggöra hur situationen ser ut och möjliggöra för landstingen att analysera resultaten och vidta åtgärder för att förbättringar ska kunna uppnås så att hälso- och sjukvården därmed kan bli bättre.

Målsättingen för detta arbete kan inte vara lägre satt än att hälso- och sjukvården inom Landstinget Gävleborg ska tillhöra den övre delen av landstingsrankningen.

Inte som nu bottenskiktet.

Mer läsning

Annons