Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Flera överklagar vindkraftbygge på Kölvallen – beslut anses taget på felaktiga grunder

Flera naturvårdsorganisationer har överklagat beslutet att tillåta Ownpower Projects att bygga 92 vindkraftverk på Kölvallen. Beslutet bygger på felaktiga grunder, anser de.

I höstas stod det klart att Ownpower Projects har fått tillstånd av miljöprövningsdelegationen i Dalarna att bygga upp till 92 vindkraftverk på Kölvallen mellan Kårböle och Los.

Läs också: Jätteparken fick ja – nu kan 92 vindkraftverk byggas på Kölvallen

Företaget överklagade dock beslutet eftersom de tyckte att flera villkor var för stränga.

Men inte bara företaget var missnöjt. Flera naturskyddsorganisationer har också protesterat mot miljöprövningsdelegationens beslut.

Läs också: Flera oroar sig för vildlivet kring Kölvallen

Birdlife Sverige och Gävleborgs läns ornitologiska förening, GLOF, kräver i en gemensam överklagan till mark- och miljödomstolen i Nacka att bolaget nekas tillstånd att bygga den planerade vindkraftsparken, eller ges hårdare villkor, eftersom den ligger för nära ett känt örnbo.

Företaget har dessutom inte beskrivit de sammanlagda effekterna av planerade vindkraftparker i området, påpekar Birdlife Sverige och GLOF. Parker på Degerkölen, Garpkölen, Ängersjökölen och Sandtjärnberget, kan tillsammans med Kölvallen orsaka en betydlig barriäreffekt för flyttfåglar, tror de.

Den buffertzon om 200 meter från viktiga myrar för vadarfåglar som miljödelegationen har villkorat borde utökas till 1 000 meter, anser föreningarna.

Birdlife Sverige och GLOF anser att beslutet har fattats på en bristfällig miljökonsekvensbeskrivning som dessutom innehåller felaktiga uppgifter. Utformningen av vindkraftsparken inte skett i samråd med Kungsörnsgruppen, som företaget påstår, och gruppen har inte heller tillfrågats om inventeringar. Bolaget har enligt fågelföreningarna inte tagit hänsyn till vare sig kända kungsörnsrevir eller uppgifter om ett eventuellt nytt revir i området. Kungsörnsgruppen har krävt ett avstånd om tre kilometer till närmaste örnbo, något som inte har följts.

Samma uppfattning har Naturskyddsföreningen i Ljusdal, som har överklagat beslutet eftersom man anser att bolaget och dess inventerare har vilselett miljöprövningsdelegationen.

Naturskyddsföreningen framhåller även att det intill den planerade vindkraftsparken finns flera opåverkade och skyddsvärda våtmarksområden som är viktiga för flyttfåglar. Liksom Birdlife Sverige och GLOF anser Naturskyddsföreningen att vindkraftsparkernas barriäreffekt för flyttfåglar bör utredas.

Företaget vill å sin sida att flera av miljöprövningsdelegationens villkor ska strykas eller mildras.

Läs också: Beslutet om vindkraft på Kölvallen överklagas – av företaget

Bland annat är man inte nöjd med vindkraftsanläggningen inte får stå närmare än 100 meter från Buvallsjön, Svartsjön och större tjärnar, 30 meter från övriga strandskyddade vattenförekomster eller närmare än 500 meter från myrkanten Storbergstjärnarna. Bolaget vill också slippa riskavståndet från vägar, organiserade leder och spår när det gäller fallande isklumpar.

Villkoret om att parkens infrastruktur inte får placeras närmare än 1 000 meter från bostäder, 250 meter från kraftledning, 300 meter från fäbod eller 50 meter från fäbodstig och mindre kulturlämningar vill företaget ska gälla enbart vindkraftverken.