Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Flera oroar sig för vildlivet kring Kölvallen

Flera myndigheter och naturvårdsorganisationer kritiserar Ownpowers fågelinventering och vill öka skyddszonerna från vindkraftsverken till värdefulla naturområden.

– Med stor säkerhet kommer många kungsörnar och andra rovfåglar att stryka med under åren, säger Calle Zetterlund på Kungsörnsgruppen i Gävleborgs ornitologiska förening, GLOF.

Han oroar sig för den rödlistade kungsörnen, som gärna seglar bland bergsryggar och branter. Det är väl känt att fåglar och fladdermöss kolliderar med vindkraftsverken och ny forskning visar att höga vindkraftverk dödar fler örnar.

Varje död örn är ett stort avbräck för stammen, påpekar Calle Zetterlund.

– Framför allt om det är vuxna revirhävdande som dör. Stora fåglar reproducerar sig så långsamt.

Länsstyrelsen i Gävleborg är också fundersam över vindkraftens påverkan på kungsörnen i området och anser att företaget bör ges villkor om att kungsörnspopulationen inte ska äventyras, och att viktiga jaktområden och flygstråk inte får påverkas negativt.

Även länsstyrelsen i Jämtland har farhågor och kräver att avståndet mellan den planerade anläggningen och ett särskilt värdefullt kungsörnsrevir innanför Jämtlandsgränsen ska vara minst 10 kilometer.

Det är inte ett helt orimligt krav beroende på hur kungsörnarna rör sig i området, enligt Calle Zetterlund. Förr var kravet att inga vindkraftverk fick byggas inom två kilometer från ett kungsörnsbo, men nu vet man fåglarna kan hålla till över ganska stora ytor. Det betyder dock inte att de är överallt inom en cirkel med en viss radie.

– Nu finns det mer forskning som skulle kunna styrka ett längre avstånd. Man skulle behöva studera mer hur de rör sig i området. Men det skulle kräva omfattande inventeringar att ta reda på.

Men parken riskerar även att inkräkta på annat fågel- och naturliv. Projektområdet ligger mellan två stora myrområden och det finns många tjärnar och gölar inom och strax utanför området. Det är områden som lockar mycket djurliv, bland annat vadare och flyttfåglar.

I de fågelinventeringar Ownpower har låtit göra kring området några vår- och sommardagar observerades ett 40-tal fågelarter. Fem av dem är rödlistade och nio har utpekats som skyddsvärda. Minst fem kungsörnar observerades, samt flera andra rovfåglar som bland annat tornfalk, ormvråk, fiskgjuse, sparvhök och bivråk.

Sveriges ornitologiska förening Birdlife framhåller att företaget bör lämna en skyddszon om 1 000 meter till områden med särskilda natur- och fågelvärden, exempelvis myrar med häckande vadare eller spelande orrar. Naturskyddsföreningen i Ljusdal påpekar att flyttfåglar kommer att ha svårt att väja undan från den 12 kilometer långa vindkraftparken.

Men företaget tycker att den buffertzon på 200 meter som avsätts till områden med naturvärden är en rimlig avvägning och att det finns alternativa platser för naturlivet. Det ekonomiska avbräcket som ytterligare hänsynsavstånd skulle innebära äventyrar vindkraftparkens existens, anser man.