Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fler regler för sjöbodar

Målet är att kulturmiljön ska bevaras. Men samtidigt ska utvecklingen av Mellanfjärden som turistdestination främjas. Balansgången blev uppenbar vid samrådsinformationen.

Detaljplanen i Mellanfjärden som ska ersätta planerna från 1970 och -74, presenterades i torsdags. Dryga 30-talet personer lyssnade på stadsarkitekt Christina Englund och Fredrik Spjut från Sweco Architect som redogjorde för ärendet.

Turistsatsningar ska främjas, därför ska en utbyggnad av hamnmagasinet tillåtas. Samtidigt ska bygglovsreglerna skärpas, för att bevara den unika miljön. Bland annat fastslås nu sjöbodars nockhöjd, taklutning, fasadfärg, paneltyp, takmaterial samt utformning av dörrar och fönster utifrån var i fiskeläget byggnaden ligger. Dock poängterade stadsarkitekten att det som redan finns får bli kvar tills renovering blir aktuell.

Fast, att samsynen på fönsterutseende inte är helt glasklar framgick då vissa tyckte att lösa spröjs och runda fönster borde tillåtas:

– Då jag ser runda fönster tänker jag "navy", påpekade en kvinna.

Men stadsarkitekten förklarade:

– Tittar man på kulturmiljön här har det aldrig varit runda fönster. Och lösa spröjs kan blåsa bort i en storm och sedan aldrig bli ditsatta.

Utemiljöer, VA-nät och P-platser var andra frågor som dryftades liksom gistvallarnas utseende och användning. Det är ok med trädäck framför sjöbodar, däremot inte plattor, inte heller får man sätta tak över trädäcket, eller staket framför.

– Det handlar om varsamhet, just för att tillvarata de kulturhistoriska värdena, underströk Christina Englund.

Nu fortskrider planprocessen i sakta mak. Detaljplaneförslaget finns på kommunens hemsida och i kommunhuset under samrådstiden, som pågår till 31 mars. Därefter justeras förslaget utifrån synpunkter och påpekanden, innan en granskningsperiod föregår kommunfullmäktiges klubbslag framåt hösten.