Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flästa Källa – ett riskprojekt?

Annons

Flästa Källa, vill bygga en fabrik inom skyddsområdet vid Bollnäs kommuns grundvattentäkt i Flästa. Miljö- och byggnämnden i Bollnäs har sagt nej till den föreslagna etableringsplatsen.

För några år sedan skärptes skyddsföreskrifterna betydligt och en rad åtgärder vidtogs för att skydda källan och bevara den höga kvalitén på vattnet - vårt absolut viktigaste livsmedel. Trots föreskrifter och restriktioner finns fortfarande många olika risker kvar, inbyggda i samhället och om oturen är framme, skulle kunna innebära att vattenkällan förorenas.

Nu står vi inför dilemmat med en etablering av en ny fabrik som å ena sidan skulle kunna innebära arbetstillfällen, skatteintäkter och ett allmänt uppsving för hela bygden och å andra sidan att gå emot de regler vi själva satt upp för att skydda vårt vatten samt att ytterligare spä på risken att förorena Bollnäs viktigaste livsmedelsförsörjning!

Flästa Källa har gjort gällande att den föreslagna platsen för fabriken inom skyddsområdet, motiveras av att vattnet måste tappas vid källan för att klassas som mineralvatten! Men vad innebär tappas vid källan? Innebär det att fabriken måste ligga på max 400 m avstånd från källan eller kan den ligga längre ifrån?

Ja, enligt Livsmedelsverket lägger man inga aspekter på längden av ledningen. De krav man har, är att det vatten som går in i ledningen skall vara av samma kvalitet som det som kommer ut vid tappningsstället. En något längre ledning innebär ingen praktisk skillnad eller kvalitetsförsämring och tappas vid källan innebär enligt Livsmedelsverket, inte att man måste eller ska bygga inom skyddsområdet!

Nej, de verkliga skälen är troligen så enkla som kortsiktiga ekonomiska och praktiska skäl. En kort ledning och plan mark att bygga på är bekvämt och innebär lägre kostnader och kanske framför allt, här har man hittat en markägare som är villig att sälja. Den vackra sjöutsikten, ja den får man på köpet!

Flästa Källas affärsidé, att exploatera VA abonnenternas gemensamma vatten, kan vara bra för vår bygd men de kortsiktiga ekonomiska intressena får aldrig ställas mot att vi riskerar den viktigaste överlevnadskällan vi har, nämligen rent och friskt dricksvatten för oss som bor och lever här.

Det är vårt ansvar i Helsinge Vatten att arbeta för ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattentäkter och då strider en etablering inom skyddsområdet, inte bara mot gällande föreskrifter utan också mot allt sunt förnuft. Den befintliga situationen med bl.a. en allmän väg genom skyddsområdet är inte bra och innebär givetvis en stor risk. Detta faktum bör åtgärdas på något sätt. Men att vägen redan finns är inget argument för att förvärra situationen med ytterligare riskfaktorer.

Flästa Källa bör inse risken och framförallt konsekvensen av en eventuell olycka och inte spekulera i sannolikheter. Varför chansa att såga av den gren man själv sitter på av kortsiktiga ekonomiska skäl och dessutom ta på sig ansvaret att äventyra Bollnäs och va- abonnenternas viktigaste livsmedelsförsörjning? Om affärsidén verkligen håller så bör den rymma även dessa kostnader.

Med all respekt för det arbete och engagemang som ni i Flästa Källa har lagt ner, men sluta med att följa minsta motståndets lag genom att driva det föreslagna alternativet. Ta ert ansvar och lägg istället resurserna på att hitta en plats utanför skyddsområdet. Då kan Flästa Källa bli en tillgång för Bollnäs och inte en belastning.

Mer läsning

Annons