Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Finns det en framtid för Svågadalsnämnden?

/

Hur kommunens politiker väljer att organisera sitt arbete är sällan något som väcker engagemang bland allmänheten. De flesta är mest intresserade av att politikerna fattar kloka beslut, vilket i och för sig är en innebörd som är synnerligen subjektiv. Det som kan väcka kritik är om man bestämmer sig för att lägga ner lokalt förankrade nämnder eller på annat sätt centralisera det politiska beslutsfattandet i alltför stor grad.

Annons

I Hudiksvalls kommun är det på gång en smärre justering av den politiska organisationen inför nästkommande mandatperiod. I måndags presenterades förslaget och vi har i gårdagens och dagens tidning kunnat läsa om delar av de förändringar som föreslås eller övervägs.

Föga förvånande är det som väcker mest reaktioner, åtminstone bland de som berörs, framtiden för Svågadalsnämnden. I materialet från den arbetsgrupp som har arbetat med förslaget till ny politisk organisation framgår det att en överväldigande majoritet av Svågadalsborna uppgav i en enkätundersökning våren 2009 att de vill att nämnden ska behållas.

Denna önskan tillsammans med att Svågadalen geografiskt befinner sig långt ute i periferin, i förhållande till centralorten Hudiksvall, talar för att man bör bibehålla nämnden.

Samtidigt går det inte att bortse från att deltagandet i det särskilda val som förrättas för nämnden har sjunkit successivt. Det har också blivit svårare att rekrytera personer till förtroendeuppdragen i nämnden.

Om nämnden ska fortsätta att existera är det nödvändigt att det blir en förbättring inom de här områdena. Svågadalsnämnden är tänkt att förbättra demokratin och främja det lokala självbestämmandet. Med ett bristfälligt engagemang blir konsekvensen snarare det motsatta. Och då vore det bättre om även Svågadalen ingick i samma organisation som övriga kommunen.

I princip blir det Svågadalsborna själva som avgör om deras nämnd ska fortsätta att existera. Allt hänger på vilket engagemang som de visar upp.

I övrigt är det inte några större omkastningar som förslaget till ny politisk organisation bjuder på. Det finns förvisso lite olika alternativ på hur Lärande- och kulturnämnden där det bland annat handlar om att avlöva nämnden på kulturfrågorna för att i stället renodla den för utbildningsfrågor.

Var kulturfrågorna placeras är i princip egalt. Det viktiga är att det finns en bred överenskommelse om vem som ska ha ansvaret.

Det är tråkigt att man inte har tagit ett större grepp kring den politiska organisationen och demokratiutvecklingen för kommunen. Exempelvis borde kommunfullmäktiges roll ha diskuterats mer än vad som åtminstone framgår av förslaget. Kommunfullmäktiges roll borde uppgraderas och utgöra kommunens viktigaste politiska instans. Det är representanterna i fullmäktige som kommuninvånarna röstar fram.

Sen går det inte att låta bli att dra en aning på smilbanden över förslaget till ny modell för företrädarna för oppositionen. Förslaget är att ersätta det nuvarande oppositionsrådet med flera oppositionsråd, ett för varje parti med minst tre mandat i fullmäktige. Dock med en ersättning som är lägre och baserat på antalet mandat.

Det här förslaget är ett tydligt utslag av de svårigheter att komma överens som har funnits, och kanske även finns, inom den nuvarande oppositionen.

Fast det är tveksamt om det är en särskilt klok förändring.

Mer läsning

Annons