Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Finanspolitik: En bred uppgörelse behövs om Sveriges budgetramar

Sverige har de senaste 15 åren haft en stark ekonomi. Det gjorde till exempel att Sverige klarade sig mycket bättre än många andra länder i Europa genom finans- och Greklandskriserna.

En viktig anledning till detta är det finanspolitiska ramverk som riksdagen beslutade om i mitten av 1990-talet. Det ramverket skulle se till att Sverige inte hamnade i samma moras som ledde fram till krisen i svensk ekonomi början av 1990-talet. Och hittills har detta fungerat mycket bra.

En viktig del i ramverket är det så kallade överskottsmålet, det vill säga att de offentliga finanserna skall gå med 1 procent av BNP i överskott räknat över en konjunkturcykel. Det här målet är nu ifrågasatt.

Många menar att den svenska statsskulden har krympt tillräckligt, och är mycket lägre än i de flesta andra OECD-länder. De menar därför att statsbudgeten inte längre behöver gå med överskott över en konjunkturcykel.

Detta är en linje som bland annat finansminister Magdalena Andersson (S) driver. Istället för ett överskottsmål vill hon ha ett ”balansmål”, som skulle innebära att enprocentsmålet ersätts med ett mål på noll procent.

Enprocentsmålet sattes i en tid då den svenska ekonomin var mycket svagare än i dag, och statsskulden var mycket högre än i dag. Men sedan dess har svensk ekonomi stärkts, och statsskulden har sänkts från dryga 70 procent av BNP till 43 procent av BNP.

Det finns därför all anledning att förändra enprocentsmålet, och sätta ett nytt mål, på en lägre nivå.

Däremot vore det farligt att sätta målet till noll procent, som Magdalena Andersson vill. Risken är uppenbar att detta mål inte kommer att uppnås, utan att statsbudgeten i stort sett alltid kommer att gå med underskott. Och då kommer statsskulden hela tiden att växa, och att den svenska ekonomin blir svagare och svagare för varje år.

Hittills har det funnits en bred politisk samsyn kring det finanspolitiska ramverket. Det har varit mycket bra.

Förhoppningsvis kommer det en finnas en lika stor samsyn om ramverket görs om. Förutsättningarna för detta är goda. Nyligen öppnade nämligen de fyra allianspartierna, genom sina ekonomisk-politiska talespersoner, för en uppgörelse med regeringen om ett nytt finanspolitiskt ramverk.

De är dock emot idén om ett ”balansmål”, men öppnar för ett lägre överskottsmål än i dag, och ett mål som är annorlunda utformat. De vill också att nivån på statsskulden skall ingå i ett framtida ramverk, till exempel i form av ett ”skuldtak”.

Det är mycket bra att allianspartierna tar det här initiativet. Det skapar förutsättningar för en bred politisk uppgörelse om en modernisering av överskottsmålet. Nu är det bara att hoppas att Magdalena Andersson vill ha en stark svensk ekonomi i framtiden också, och därför överger sin farliga idé om ett ”balansmål”.