Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre politiker – intressantare uppdrag

Politikerna i kommunen rannsakar den egna organisationen. Moderaterna startade det arbetet för flera månader sedan och har redan lämnat in en motion till kommunfullmäktige.

Annons

Förslaget innebär att nämnderna tas bort och ersätts med arbetsutskott – mindre grupper – direkt under kommunstyrelsen. Det minskar antalet politiker samtidigt som den politiska debatten tydligt förläggs till kommunfullmäktige. Förslaget ökar medborgarnas insyn i kommunen genom att handläggningen av ärenden blir enklare – färre instanser ska behandla samma sak – och sänker kostnader.

Ett vägande skäl till förslaget är att nuvarande organisationen kostar för mycket eftersom den utgår ifrån politiska nämnder som kommunens förvaltningar – tjänstemän och verksamheterna – lyder under. Kommunens verksamhet delas på så sätt upp i självständiga öar. Helheten tappas bort och möjligheter till samordning, att få jobbet gjort enklare och billigare tas inte tillvara. Samtidig saknas pengar till kommunala verksamheter och investeringar.

Moderaternas förslag till politisk organisation frigör resurser. En mer enhetlig kommunal verksamhet kan skapas. Pengar kan då tas från administration och läggas på verksamheter som direkt servar medborgarna. Några av de besparingar som gjorts den senast tiden hade inte behövts om organisationen varit en annan.

Ett annat skäl till förslaget är att valdeltagandet i Ljusdal är mycket lågt vilket tyder på svagt politiskt engagemang. Medelåldern bland politikerna är också hög. Det är helt enkelt för få yngre människor som engagerar sig. Politiken behöver därför vitaliseras för att locka dem som idag står utanför. Erfarenhet behöver blandas med entusiasm, optimism och framåtanda.

Moderaternas förslag minskar antalet politiker. Samtidigt får alla i kommunfullmäktige mer att besluta om. Det ökar tydligheten om vem som tar beslut om vad. Uppdragen vässas och blir mer intressanta. Det skapar bättre förutsättningar för att mobilisera politisk handlingskraft.

När politiken blir tydlig, debatten livlig och idéer bollas skapas inlevelse och engagemang. Kan det sedan kombineras med arbetsformer som gör att man kan vara fritidspolitiker och samtidigt arbeta och ha familj, då skapas förutsättningar för fler att ta på sig uppdrag. Bara genom att förlägga möten och informationer till andra tider gör kanske att fler kan vara med. Framtiden fordrar att ungdomar tar steg in i politiken. Bara av den anledningen behövs moderaternas förslag.

Förslaget syftar framåt. En handlingskraftig organisation och minskade kommunala kostnader är viktiga förutsättningar för att utveckla kommunal service som stämmer överens med invånarnas behov. Bra kommunal service är en förutsättning för att folk ska bo kvar och vilja flytta hit. Det är en förutsättning för att företag ska växa och skapa fler jobb. Helt enkelt en förutsättning för kommunens överlevnad.

 

Jan Hedlund (M)

Oppositionsråd

Lasse Molin (M)

Ordförande för Moderaterna i Ljusdal

Mer läsning

Annons