Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Farhågorna – och svaren

Här är de vanligaste farhågorna kring vindkraft – och kortfattade svar.
De flesta fakta kommer från Vindval, ett forskningsprogram som drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten i samarbete med olika högskolor.

Bullrar vindkraft?

Ja. Det finns gränsvärden för vindkraftsljud där folk bor, det får inte låta mer än 40 decibel (lika högt som industrier får bullra på natten). Väder vind och landskapet påverkar mycket.

Bullret beräknas teoretiskt innan bygget. Det är svårt att mäta ljud på ett rättvisande sätt, eftersom ljud uppfattas väldigt individuellt.

En del grannar kan uppleva bullret som mycket störande trots att en park uppfyller lagens villkor. En studie visar att 10-20 procent av de som bor strax utanför bullergränsen är störda av ljudet. 6 procent är mycket störda.

Källa: Naturvårdsverkets rapport 6497, Vindkraftens påverkan på människors intressen.

Är det lågfrekventa bullret farligt?

Det finns inga belägg för att lågfrekvent ljud från vindkraftverk påverkar människor negativt. Men forskningen har hittills bara studerat mindre verk. Lågfrekventa ljud generellt kan ge trötthet, huvudvärk och störd sömn.

Källa: Naturvardsverket.se

Dödas fåglar och fladdermöss?

Nästan inte. Många fler fåglar och fladdermöss dödas i trafiken och av elledningar och katter. Ett vindkraftverk dödar i genomsnitt 2,3 fåglar och 2,9 fladdermöss per år, enligt Naturvårdsverket.

Fladdermössen jagar gärna insekter som samlas vid verken varma sommarkvällar.

Källa: Naturvardsverket.se

Störs däggdjur som älg och rådjur?

Här behövs mer forskning. Man har i alla fall sett att vilt undviker vindkraftsparker under byggtiden. Men djur kan också tjäna på att landskapet blir mer öppet när vägar byggs i en vindkraftspark.

Några forskare är oroade över långsiktiga problem, då vindkraft gärna byggs i ödemark där djuren fått reproducera sig i fred.

Källa: Naturvardsverket.se

Lyser kraftverken på natten?

Ja och nej.

Vindkraftverk under 150 meter ska ha en röd lampa i toppen. Den syns bra, men lyser inte upp skogen.

Är de över 150 meter ska det vara ett starkt vitt blixtljus. Men på nya parker vill länsstyrelsen ett man installerar ett radarstyrt system som bara tänder lyset när flygplan/helikoptrar närmar sig på låg höjd.

Källa: Simon Åkerman, länsstyrelsen Gävleborg

Blir det störande skuggor från verken?

Väldigt lite. I Tyskland finns normer som säger att vindkraften inte får skugga bostäder mer än åtta timmar per år.

Den svenska Miljööverdomstolen har avslagit ett ärende där en person klagade på en skuggtid på tre timmar per år (dom M 3554-02). Man konstaterar att skuggor från vindkraft inte är farligt.

Källa: Naturvardsverket.se

Påverkas turismen negativt för att verken är fula och störande?

Väldigt lite. En studie från Uppsala universitet visar att åtta procent av turisterna på Gotland är negativa till vindkraften. För den absoluta majoriteten av turisterna påverkar inte vindkraften viljan att återvända.

Källa: Impact Study of Wind Power on Tourism on Gotland, Vendula Braunova 2013.

Störs friluftslivet?

Det är svårt att ge ett rakt svar, eftersom det handlar om mjuka värden. Studier visar att personer som är ute efter orörd natur undviker områden med vindkraft mer än personer som är ute efter annan rekreation.

– Det är ingen tvekan om att för vissa påverkar vindkraften väldigt mycket. För andra inte alls, säger Bosse Bodén, forskare på Mittuniversitetet.

Ens ursprungliga värderingar styr också. Vilken inställning har man till förnybar energi och klimatfrågor? Hur ser man på landskapet, tycker man att det ska vara som det alltid varit eller är det OK att det förändras?

Källa: Bosse Bodén, turismforskare vid Mittuniversitetet.

Varför ska det vara så mycket vindkraft just i Hälsingland?

Här bor vi relativt glest, och det finns tillräckligt med vind för att exploatörer ska vara intresserade. Kraftverken måste också byggas i anslutning till ledningar som klarar att ta emot strömmen.

Det är upp till exploatörerna att visa att en planerad park håller sig till gällande regler, främst miljöbalkens bullerkrav.

Leder vindkraft till lokala jobb?

Ja. Kanske inte lokalt just i den närmaste byn, eftersom det förmodligen inte finns exakt rätt kompetenser där. Men om man ser till hela länet. Det visar en studie från Jämtland, som redan har mycket vindkraft.

Sju parkbyggen studerades. Där hade 400 företag jobbat, 200 av dem hade "arbetsställen med personal anställda i Jämtlands län", och 164 av företagen hade säte i länet. 44 procent av all arbetat tid var regional arbetskraft, enligt studien.

Men den stora mängden arbetstimmar går åt under de minst 25 år som kraftverken ska drivas. Studien visar att under driften är minst 80 procent av de arbetade timmarna arbetskraft bosatt i länet.

– Företagen vill helst rekrytera drifttekniker som bor med utsikt över verken, säger Christer Andersson.

Han står bakom rapporten som släpps i dagarna: Arbetskraftsförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft.

Källa: Christer Andersson, kopplad till Energimyndigheten.