Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Får ansvarsfrihet trots underskott

Trots stora underskott i ekonomin – och allvarlig kritik från revisorerna – får kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Bollnäs ansvarsfrihet för verksamheten under 2013.

Annons

Sammanlagt blev kommunens verksamheter 53 miljoner kronor dyrare än budgeterat förra året. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden svarade för de största underskotten, 34 respektive 24 miljoner.

Årsredovisning och bokslut behandlades av kommunfullmäktige på måndagskvällen – liksom revisorernas granskning av verksamheterna.

– Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och utveckling fortsatt är mycket oroande, skriver revisorerna i sin revisionsberättelse – som ordföranden Maud Kvarnäng sammanfattade för politikerna.

Revisorerna kritiserar socialnämnden för brister i ledning, styrning och uppföljning av äldreomsorgens verksamhet – och otillräckliga åtgärder för att minska budgetöverskridanden.

Barn- och utbildningsnämnden får kritik för att den – trots påpekanden under flera år – inte heller klarat av att hålla sin budget. Samtidigt har inte kommunstyrelsen uppfyllt sin uppsiktsplikt över de båda nämndernas budgetöverskridanden, konstaterar revisorerna.

– Blir det ingen förändring kommer vi att skärpa skrivningarna ytterligare nästa år, sa Maud Kvarnäng.

Trots kritiken föreslog revisorerna ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda företroendevalda – och det blev också fullmäktiges beslut.

De båda nämnderna uppmanas också "vidta aktiva åtgärder för att ha en budget i balans" – och kommunstyrelsen uppmanas ta sitt ansvar och fylla sin uppsiktsplikt, när nämnder inte håller budget.

– Den ekonomiska situationen är oroande och bekymmersam, speciellt för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, konstaterade kommunalrådet Marie Centerwall (S).

Oppositionsrådet Ingvar Persson (M) ansåg att revisorerna var för snälla i sin kritik.

– Det måste bli en skärpning, sa han – och föreslog att kommunen ska söka hjälp hos konsultföretaget Kommunakuten.

Han ville inte ge ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden och överförmyndarnämnden, som alla redovisade underskott 2013 – eller för kommunstyrelsen.

Hur nämndernas under- och överskott ska hanteras och hur mycket som ska "betalas tillbaka", blev det inget beslut om. Den frågan återremitterades för ytterligare utredning.