Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Får ansvarsfrihet trots underskott

Trots stora underskott i ekonomin – och allvarlig kritik från revisorerna – får kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Bollnäs ansvarsfrihet för verksamheten under 2013.

Sammanlagt blev kommunens verksamheter 53 miljoner kronor dyrare än budgeterat förra året. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden svarade för de största underskotten, 34 respektive 24 miljoner.

Årsredovisning och bokslut behandlades av kommunfullmäktige på måndagskvällen – liksom revisorernas granskning av verksamheterna.

– Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och utveckling fortsatt är mycket oroande, skriver revisorerna i sin revisionsberättelse – som ordföranden Maud Kvarnäng sammanfattade för politikerna.

Revisorerna kritiserar socialnämnden för brister i ledning, styrning och uppföljning av äldreomsorgens verksamhet – och otillräckliga åtgärder för att minska budgetöverskridanden.

Barn- och utbildningsnämnden får kritik för att den – trots påpekanden under flera år – inte heller klarat av att hålla sin budget. Samtidigt har inte kommunstyrelsen uppfyllt sin uppsiktsplikt över de båda nämndernas budgetöverskridanden, konstaterar revisorerna.

– Blir det ingen förändring kommer vi att skärpa skrivningarna ytterligare nästa år, sa Maud Kvarnäng.

Trots kritiken föreslog revisorerna ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda företroendevalda – och det blev också fullmäktiges beslut.

De båda nämnderna uppmanas också "vidta aktiva åtgärder för att ha en budget i balans" – och kommunstyrelsen uppmanas ta sitt ansvar och fylla sin uppsiktsplikt, när nämnder inte håller budget.

– Den ekonomiska situationen är oroande och bekymmersam, speciellt för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, konstaterade kommunalrådet Marie Centerwall (S).

Oppositionsrådet Ingvar Persson (M) ansåg att revisorerna var för snälla i sin kritik.

– Det måste bli en skärpning, sa han – och föreslog att kommunen ska söka hjälp hos konsultföretaget Kommunakuten.

Han ville inte ge ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden och överförmyndarnämnden, som alla redovisade underskott 2013 – eller för kommunstyrelsen.

Hur nämndernas under- och överskott ska hanteras och hur mycket som ska "betalas tillbaka", blev det inget beslut om. Den frågan återremitterades för ytterligare utredning.