Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Faktalösa påståenden, Westin

Majoriteten i landstinget (S, C, MP) har sagt ja till ett förslag från medarbetare inom den psykiatriska verksamheten, att samla all verksamhet inom såväl vuxen- som barnpsykiatrin i hus 11 vid Hudiksvalls sjukhus.

Annons

Svar till Sven-Olof Westin (3/9).

S-O Westin skriver ofta insändare – oftast onyanserade, oförskämda och okunniga. Jag brukar avstå från att svara – det känns ganska meningslöst att föra debatt med Westin.

Men – denna gång tar jag en del av hans kritik på yttersta allvar – Westin har tydligen, i kontakt med den psykiatriska vården i länet, upplevt att vården inte fungerat och åberopar den psykiska sjukvårdens kollaps i Gävleborg. Jag beklagar naturligtvis om vården inte fungerat på ett bra sätt för Westin och vill hänvisa till patientnämnden i länet, som har till uppgift att bland annat hantera kritik från patienter och anhöriga.

Jag är naturligtvis extra glad över att kunna informera om att majoriteten i landstinget (S, C, MP) har sagt ja till ett förslag från medarbetare inom den psykiatriska verksamheten, att samla all verksamhet inom såväl vuxen- som barnpsykiatrin i hus 11 vid Hudiksvalls sjukhus. Tanken i förslaget är att hitta samordningsvinster, övergång mellan barn- och vuxensjukvård, samlad kompetens och väl utnyttjande av lokaler med mera. Vi välkomnar förslag och engagemang från våra medarbetare och satsar nu 40 miljoner för att förbättra vuxen- och barnpsykiatrin i Hudiksvall och i länet.

"Knapp har kört landstinget Gävleborg i botten" påstår Westin. Han – Westin – har inte ens inhämtat faktaunderlag för sina utslängda påståenden. Landstinget Gävleborg är ett välskött fögderi. Inga räntebärande lån, vi finansierar våra investeringar ur egen kassa – i dag är investeringsbudgeten en halv miljard och likvida medel likaså – likviditeten är alltså god. Kostnadsutvecklingen i landstinget är låg – vi ligger på fjärde plats i riket! Problemet är utvecklingen av skatteunderlaget och statsbidragen – det vill säga intäkterna. Länet tappar befolkning och därmed skatteintäkter– de yngre, arbetsföra flyttar ut, äldre icke längre arbetsföra blir kvar. Arbetslösheten är mycket hög i länet såväl som i landet – trots att den moderatledda och i övrigt lättledda regeringen utlovade jobb, jobb, jobb i förra valrörelsen.

Westin tycker mycket – bland annat att jag gnäller över alliansregeringens bidrag till influensavaccinet – för sent och för lite. Vi får 30 av kostnaden på minst 70 miljoner. Regeringen prioriterar i stället sänkt skatt, framför allt för oss högavlönade, för lånade pengar dessutom. Vi måste göra svåra prioriteringar i våra verksamheter för att finansiera de 40 miljoner som återstår för vaccinationerna. Anledning att gnälla kvarstår.

Westin har också åsikter om den framtida regionbildningen. Han – Westin – anser att Hälsingland ska gå norrut. Jag ber att få påminna om att alla partier i länet stod bakom ansökan om att bilda regionkommun med Uppsala-Dalarna-Gävleborg – även Folkpartiet.

Ann-Margret Knapp

landstingsråd (S)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel