Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ett ekocenter för hållbar framtid

Region Gävleborgs Hållbarhetsnämnd skriver om de utmaningar som länet står för och hur man ska lösa dem.

I januari 2015 bildades den nya Region Gävleborg med ett samlat ansvar för regional utveckling, hälso- och sjukvård, kultur, infrastruktur och kollektivtrafik. Regionbildningen ger större möjligheter för olika aktörer att samarbeta för att ta tillvara på de möjligheter som finns i länet. Vi i den politiska majoriteten – S, V, C och MP – är enade om att på ett konstruktivt sätt anta de utmaningar som länet står inför. Vi vill se fler i arbete, höjd utbildningsnivå, förbättrad folkhälsa och minskad klimatpåverkan.

Framtidens Gävleborg är ett modernt samhälle där alla människor har en hög livskvalitet, är delaktiga i samhället och har inflytande över sin livssituation. Det är ett jämställt samhälle som präglas av tolerans och mångfald och är tillgängligt och inkluderande för alla. För att nå dit ska Gävleborg vara en region som går före i den gröna omställningen. Det ger bättre miljö, ökad livskvalitet och fler jobb.

Vid årsskiftet bildades en hållbarhetsnämnd med ansvar för kollektivtrafik, infrastruktur, folkhälsa och det regionala miljöarbetet. På nämndens möte den 23 april tog vi beslut om förslag till budget för nämnden för nästa år. Där gör vi våra prioriteringar och satsningar som ska bidra till att nå de mål vi satt upp.

Regionen har en viktig roll för att i samverkan med andra aktörer främja miljö- och klimatarbetet i hela Gävleborg och arbeta för att Gävleborg uppnår de nationella och regionala miljömålen. Ett verktyg för att samla och sprida kompetens inom området kan vara att inrätta ett Ekocenter.

Ett ekocenter kan fungera som ett nätverk där aktörer, både privata och offentliga, samverkar för att driva hållbarhetsfrågor. Vi vill att ekocentret ska verka för att sprida kunskap om bra miljöval, ger stöd till mindre, lokala företag och producenter att delta i upphandlingar, stöd och råd i byggande och miljörådgivning. För att stärka Gävleborgs miljöarbete ytterligare ska regionen under 2016 arbeta för att bli medlem i nätverket Sveriges Ekokommuner.

En väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning för att utvecklingen i Gävleborg ska vara långsiktigt hållbar. Kollektivtrafiken är ett av våra mest prioriterade områden under 2016 och målet är att fler ska välja att resa kollektivt framför att resa med bil. Därför måste kollektivtrafiken bli mer tillgänglig och attraktiv. Vi kommer att fortsätta att arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv och göra det lättare att utnyttja restiden effektivt för arbets- och studiependlare. Till exempel investerar vi under 2016 i att utrusta X-tågen med wifi.

Folkhälsan i länet måste bli bättre. Region Gävleborg ska bidra särskilt med att främja bättre livsvillkor i länet, genom att arbeta med delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barns och ungas uppväxtvillkor. På så vis bidrar vi till ett socialt hållbart Gävleborg.

Karin Jansson (MP)

regionråd och ordförande i Hållbarhetsnämnden

Jan Lahenkorva (S)

regionråd och vice ordförande i Hållbarhetsnämnden

Petra Modée (V)

ledamot i Hållbarhetsnämnden

Björn Brink (C)

ledamot i Hållbarhetsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel