Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Energi på samma villkor

Låt vindkraft, vattenkraft och kraftvärme konkurrera på lika villkor och därigenom undvika felsatsningar som vi konsumenter får betala dyrt.

Om vi utgår från att vindkraft, kräftvärme baserad på biobränslen och vattenkraft är de klimatvänliga energikällorna som Sverige har att välja på för att säkra sin elförsörjning långsiktigt kan vi konstatera följande.

Vindkraften subventioneras av oss konsumenter i dag med 32 öre/KWh medan andra gröna energikällor via de så kallade certifikaten får 20 öre/kWh. Vattenkraften får ingen subvention. Är denna subventionsnivå för vindkraft rimlig att teknologin är färdigutvecklad och att investerare kan räkna hem lägen som ej är vindrika?

Det är tydligt att med nuvarande ordning där regeringen/länsstyrelser pressat fram områden av riksintresse för vindkraft utan egentlig hänsyn till variationen av vindenergin eller kraftnätet, drabbas Sverige av en suboptimering som kommer att stå oss dyrt. En planeringsmiss som är anmärkningsvärd.

Det är ej rimligt att den relativt vindfattiga Norrlandskusten ska försörja övriga Sverige till priset av våra värdefulla boende- och landskapsmiljöer. Statens planeringsmål att öka vindkraften tiofalt fram till 2020 innebär dessutom att ny toppkraft från andra energikällor måste byggas för att klara kalla vinterdagar.

I stort sett alla tätorter i Sverige har ett utbyggt fjärrvärmenät men många kommuner har inte utnyttjat möjligheten att producera el samtidigt som man eldar för uppvärmning (kraftvärme). Sverige har unika förutsättningar för att nyttja kraftvärme, stor biobränslepotential, stort fjärrvärmenät och ett samtidigt el och värmebehov. Det borde vara optimalt att bygga ut denna resurs så långt som biobränslet medger ty man producerar energin där den används, sårbarheten minskar och man når en mycket hög verkningsgrad till en konkurrenskraftig kostnad och med användande av bränslen som är miljövänliga.

Den outnyttjade bränslepotentialen enligt utredning från LRF motsvarar cirka häften av den el som produceras i våra kärnkraftverk. Finland har cirka 30 procent av sin elförsörjning i dag från kraftvärme medan Sverige bara har cirka 7 procent.

Den utbyggbara vattenkraften är en nationell tillgång som motsvarar cirka 20 miljarder kWh, nära en tredjedel av kärnkraften kan på sikt ersättas med ny vattenkraft

Vattenkraften är en gyllene tillgång för Sverige, en flödande energi som fungerar dygnet runt året om, det finns all anledning att syna möjligheterna att bygga nya miljövänliga kraftverk (utan uttorkade älvsträckor och med minimala regleringar) samt rusta upp nerlagda minikraftverk och samtidigt ge fördelar till glesbygdskommuner. Fina exempel finns i Norge.

Den borgerliga alliansen har fortfarande chansen att ta det helhetsgrepp som Sverige behöver för sin framtid men man måste förstås se fakta och möjligheter utan skygglappar och ta vara på de bästa möjligheterna som vårt gynnade land förfogar över. Låt vindkraft, vattenkraft och kraftvärme konkurrera på lika villkor och därigenom undvika felsatsningar som vi konsumenter får betala dyrt.

Lars- Åke Nordström

Storsand, Hudiksvall

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel