Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En självklar åtgärd

/

Den som skolkar kommer att få detta infört i sitt betyg. Det här beskedet gav utbildningsminister Jan Björklund i onsdags.
Egentligen är det inte någon större nyhet. Regeringen har vid flera tillfällen tidigare förklarat att så skulle ske. Det som är nytt är att regeringen nu fattat beslut om att verkligen genomföra det.

Annons

Därmed kommer olovlig frånvaro, eller skolk som det i vardagligt tal brukar uttryckas, att skrivas i terminsbetygen. Det vill säga att alla annan frånvaro än anmäld sjukdom, befrielse från vissa inslag i utbildningen, i förväg anmält annat hinder eller beviljad ledighet är frånvaro utan giltigt skäl, och betecknas därför som olovlig.

För gymnasieskolan införs det redan till hösten, och för alla elever, det vill säga från årskurs sex i grundskolan, från och med hösten 2012.

Den olovliga frånvaron kommer alltså endast att finnas med i terminsbetyget, och inte slutbetyget.

Beskedet har väckt många reaktioner såväl nationellt som lokalt. Precis som det brukar bli då frågan om betygen debatteras.

I det här fallet är det också lite speciellt eftersom en hel del kritik riktades mot förslaget då det skickades ut på remiss. Bland annat ansåg Skolverket att det var svårt att bedöma vad som var olovlig frånvaro, Skolinspektionen såg problem i form av vad som är olovlig frånvaro och fall där elever utsätts för mobbning och barnombudsmannen menade i sitt remissvar att det finns risk för att utsatta elevers självkänsla skadas.

Icke desto mindre gör regeringen rätt. Och invändningarna från remissinstanserna är tämligen svårbegripliga. Det är inte många år sedan som frånvaron rapporterades i betygen, såväl den olovliga som den lovliga. Utan att det förekom några problem av den typen som de nu varnar för.

Det som egentligen är mest besynnerligt är att frånvaron upphörde att föras in i betygen.

Möjligen kan Socialdemokraternas kovändning i frågan få kvala in som god tvåa. I höstas, strax före valet, ansåg Ylva Johansson, som då var ansvarig för frågorna, att det inte var några problem med förslaget. Nu uppger Håkan Juholt att han är ”fruktansvärt upprörd” över att ogiltig frånvaro ska anges i betyget.

Vad har hänt?

Vore det inte mer på sin plats att vara upprörd över att den ogiltiga frånvaron i skolan är så hög?

Enligt Skolverkets senaste rapport är det i gymnasieskolan 30 procent av eleverna som minst en gång i månaden är frånvarande utan giltigt skäl. På högstadiet är det cirka 10 procent som skolkar minst en gång i månaden.

Förvisso är det frivilligt att gå i gymnasiet, men väl där har man att rätta sig efter de regler som gäller.

Genom att skriva in den olovliga frånvaron i betyget så markerar man på ett väldigt tydligt sätt att det inte accepteras. En signal som är viktig att skicka, både till elever och till föräldrar. Och kanske även för att påminna skolan om att det är ett problem som måste tas på allvar.

Några invänder och hävdar att åtgärden inte kommer att minska skolket. Till viss del är det riktigt. Det kommer att ha en direkt effekt, men då främst på de elever som normalt inte uteblir från undervisningen utan giltig orsak.

För de elever där problemet med skolk är riktigt stort kommer åtgärden att ha ringa, om ens någon betydelse.

Men det är ingen som tror att man kommer åt skolket bara genom att skriva in det i betyget. Eller att det är särskilt effektivt att vänta till i slutet av terminen med att ta tag i frågan.

Därför har regeringen också, som en av åtgärderna för att minska den olovliga frånvaron, i den nya skollagen, som träder i kraft vid halvårsskiftet, infört att rektor ska se till att elevens vårdnadshavare underrättas samma dag som den olovliga frånvaron sker.

Det finns en rad olika anledningar till att elever väljer att skolka. Därför krävs det också flera olika åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Men genom att föra in den olovliga frånvaron i terminsbetygen markerar man tydligt att skolk inte accepteras. Därför är det en självklar åtgärd.

Mer läsning

Annons