Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En framtidsinvestering

I dag är det önskvärt och möjligt för legitimerade lärare att kunna gå vidare i karriären till förste lärare och sedan vidare till lektor.

Äntligen finns karriärvägar i läraryrket! Forskarutbildning för lärare är viktigt även i Gävleborgs län, kanske viktigare än i andra län till och med. Intresset hos huvudmännen upplevs idag som svalt och lärare som vill gå vidare kan inte få stöd. Intresset från huvudmännen behöver öka, speciellt i Gävleborgs län, eftersom länet har landets lägsta utbildningsnivå, högsta arbetslösheten, många obehöriga lärare och många skolor har svaga resultat på nationella prov.

Läraryrkets status behöver dessutom höjas och då är tydliga karriärvägar och goda karriärmöjligheter helt nödvändiga. Lärare måste kunna gå vidare i sin karriär inom läraryrket. Bra löner och reella karriärmöjligheter är viktiga för att kunna rekrytera högpresterande studenter till lärarprogrammen och på sikt lyfta skolan, bokstavligt och bildligt.

Regeringens ambitioner är lovvärda för såväl förskolan som skolan. Det är ett lyft att man infört lärarlegitimation och skärpta behörighetskrav för att få undervisa i förskolan/skolan. Om man ska försöka att förbättra måluppfyllelsen behöver lärare också kunna stanna kvar i yrket och få möjligheter till en bra karriärutveckling för såväl individ som samhälle. I dag gör lärare karriär främst genom övergång till andra yrken, exempelvis skolledarens yrke. Att få ett fungerande system med karriärvägar är en viktig del i att höja läraryrkets status och attraktivitet. Lärares löneutveckling behöver också förbättras i takt med ökad utbildningsnivå.

Lärarlegitimationen är en viktig del i karriärsystemet. Den legitimerade läraren ansvarar för undervisning och sätter betyg i de ämnen han/hon är legitimerad i, om betyg ska sättas. Nu ändras lärarlegitimationen också, så att lärare ska få legitimation direkt efter examen i likhet med exempelvis sjuksköterskor. Det är bra och den åtgärden jämställer lärarlegitimationen med andra yrkens legitimation.

Det finns två möjligheter i dag för lärare att göra karriär. Som förste lärare kan man ha ett särskilt ämnesansvar, ha handledaruppdrag för lärarstudenter, vara mentor för lärare under introduktionsperioden, bedriva utvecklingsprojekt, med mera. Det viktigaste menar utbildningsministern är att man är en väldigt duktig lärare som förstelärare. Som lektor ska man ha avlagt licentiatexamen eller doktorsexamen i ett ämne. Det nya är att lektorn ska vara kvar i verksamheten i förskolan/skolan med sin examen och arbeta med forskningsprojekt och kanske ansvara för aktuell forskning som då kommer förskolan/skolan till del. Det ligger en viktig utvecklingspotential för skolväsendet i ett sådant system.

Högskolan i Gävle har under vt 2014 satsat på karriärutveckling. En rad seminarier arrangeras för att stödja enskilda lärares karriärplanering. Det är viktigt att huvudmännen, dvs. kommuner och friskolor, också stöder lärares karriärutveckling så att forskarutbildning är möjlig även för lärare i Gävleborgs län. Det behöver finnas resurser av skilda slag för att stödja lärares forskarutbildning. Inte minst huvudmännens positiva stöd är viktigt, men naturligtvis behövs resurser för nedsättning i tjänst och resor till och från lärosätet där man går forskarutbildning.

Det här handlar om de ekonomiska ramarna för verksamheten och är också en viktig fråga för länets alla politiker. Det är av särskild vikt i Gävleborgs län att få spetsutbildade lärare på grund av länets utbildningsnivå och arbetslöshetssituationen. Till detta behövs goda ekonomiska ramar.

Förskollärare och lärare är förskolans och skolans allra viktigaste resurs och att satsa på lärare som vill vidare i karriären är en investering för framtiden, för ett framtida nytt Gävleborgs Län med högre utbildningsnivå, färre arbetslösa, bättre skolresultat och ett nytt näringsliv.

Huvudmännen behöver resurser för att premiera ambitiösa och duktiga lärare som vill vidare, som verkligen vill avancera och ta nya steg i sin yrkeskarriär.

Åsa Morberg

docent på Högskolan i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel