Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dubbelspåret måste byggas!

I ett debattinlägg i HT den 29 september påstår socialdemokraterna Sven-Åke Thoresen och Per Svedberg (TS) att undertecknad och övriga allianspolitiker skönmålade då vi presenterade regeringens budget i Hudiksvall den 21 september. Sanningen är att vi hade alldeles korrekta siffror ur budgeten för 2010.

Annons

När det gäller dubbelspår på ostkustbanan kan jag dock hålla med TS att referatet och framförallt rubrikerna i HT gav en alltför positiv bild av hur det tidsmässigt ligger till med dessa planer. Referatet hade inte i alla delar täckning i vad som sades på presskonferensen. I en uppföljande artikel i HT den 24 september bekräftar dock Banverkets regionchef Kent Nilsson att man med en ökad budgetram räknar med att kunna tidigarelägga arbetet med dubbelspårsutbyggnaden. Och som ett led i arbetet för att få bättre flyt i tågtrafiken byggs nu mötesplatser på ett tiotal ställen mellan Gävle-Sundsvall.

Som riksdagsledamot från bygden är jag liksom TS mycket angelägen om att så snabbt som möjligt få en bättre standard på infrastrukturen i vårt län, både väg och järnväg. Och jag gläds över att den ombyggnad av E4 söder Hudiksvall som det talats om i årtionden äntligen kunde starta efter regeringsskiftet 2006. Vi har också under senaste åren kunnat göra rejäla satsningar på vägnätet i stort, inte minst bättre drift och underhåll. Det gläder mig som centerpolitiker med stark känsla för att hela landet skall kunna leva och utvecklas.

När TS i sitt debattinlägg påstår att alliansen står för luftpastejer och valfläsk, och att socialdemokraterna vill satsa så mycket mera, kan det vara intressant att kontrollera hur denna alliansregering respektive den förra s-regeringen faktiskt satsar på infrastruktur. I sin sista budget anslog s-regeringen för 2006 drygt 11 miljarder kr till Banverket för satsningar på järnvägsområdet. I budget för 2010 satsar nu alliansregeringen nära 15 miljarder på järnvägen. En anslagsökning med över 35 procent. Även på vägområdet görs en uppräkning av anslaget med över 4 miljarder jämfört med 2006. Dock finansieras förbifart Stockholm i all huvudsak med regionala pengar och trängselavgifter i motsats till vad som sagts i insändare i HT.

Man kan naturligtvis tycka att ökningarna i budgeten borde ha varit större och satsningarna ännu mera kraftfulla på en bättre infrastruktur. Men det är inte trovärdigt när TS försöker göra gällande att en s-regering som satsade så mycket mindre när man satt vid makten nu plötsligt skulle göra helt andra prioriteringar.

Sammantaget är det angeläget att fortsätta arbeta energiskt för att söka frigöra mera pengar för dubbelspår snarast ända upp till Sundsvall. Redan i morgon kväll tisdag kan alla med intresse för hur det går med uppgraderingen av ostkustbanan ta sig till Folkets Hus där Banverket bjudit in till ett informationsmöte för att berätta om en förstudie om dubbelspår Gävle-Sundsvall. Ett bra tillfälle för alla oss som vill påskynda planerna på dubbelspår att gå dit och göra vår röst hörd!

Riksdagsledamot, Forsa

Mer läsning

Annons