Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Detaljstyr inte vårdcentralerna

Tommy Berger (S) och Hannah-Karin Linck (C) skriver i en debattartikel den 10 december att vårdvalet ska syfta till en ökad mångfald där patienten styr var hälsocentraler finns och vilken kvalité samt service de erbjuder. Vi i Samverkan för Gävleborg (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet) kan konstatera att vi är överens med den politiska majoriteten om mycket vad ett vårdval ska syfta till, men vi är inte överens om allt.

Annons

Vid återkommande tillfällen har vi påtalat att vi har en annan uppfattning kring hälsocentralernas basuppdrag. ”Hälsoval Gävleborg” innebär en alltför stor detaljstyrning av länets hälsocentraler. Vid såväl sammanträden med landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige har vi framfört våra åsikter, något som också finns att läsa i mötesprotokollen. Gävleborg är ett stort län rent geografiskt och inrymmer både glesbyggd och större städer, alla länsinvånare har också olika behov och förväntningar av sjukvården. Därför måste sjukvården bli mer flexibel för att kunna möta framtida utmaningar och den enskilde patientens behov.

Den politiska majoritetens hantering av de mindre hälsocentralerna visar på att hälsocentralernas basuppdrag är för stort. Detta får vi också bekräftat från både läkare och företagsorganisationer. När hälsocentraler avvecklas och privata sjukgymnaster förlorar sina avtal så kommer patienten i kläm.

Samverkan för Gävleborgs uppfattning är att vårdvalet måste vidareutvecklas och att en större flexibilitet måste finnas. Vår sjukvårdspolitik sätter alltid patienten i centrum, framför system, politiker och tjänstemän. Därför är det viktigt att Landstinget Gävleborg i övergångsläget tecknar nödvändiga avtal åt de egna hälsocentralerna samt vidtar åtgärder i syfte att behålla de hälsocentraler som idag inte uppfyller basuppdraget. En lösning skulle kunna ligga i att dessa drivs vidare i form av en så kallad ”filial” till en större hälsocentral.

Landstinget måste också arbeta mer aktivt med att skapa en större mångfald av vårdgivare för att öka vårdkvalitén och tillgängligheten i hela länet. Vårt mål är en sjukvård med patienten i centrum och Vårdval Gävleborg är ett viktigt verktyg.

Patrik Stenvard (M)

Carina Östansjö (FP)

Ingemar Kalén (KD)

Stig Zettlin (SVP)

Samverkan för Gävleborg

Mer läsning

Annons