Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det luktar unket gubbvälde av den senaste soppan från stadshuset i Bollnäs kommun

Artikel 7 av 28
Bollnäs kommunikationschef utreds för sexuella trakasserier
Visa alla artiklar

Vilka kvinnor tror ni känner sig lockade av att arbeta i Bollnäs kommun när man får höra vad som försiggår i stadshuset? undrar Ida Mörtsell.

Annons

Efter visst trilskande har kommunen till sist gått med på att lämna ut den utredning om kränkande särbehandling och diskriminering som genomförts under hösten. Även om utredningen kommer fram till att det inte förekommit någon kränkande särbehandling eller diskriminering i lagens mening – vilket möjligen är en korrekt slutsats utifrån lagstiftningens definition även om man godtar vad de inblandade personerna har berättat – leder ändå utredningen till fler frågor än svar.

Utredningen bygger stort sett på vad tre av varandra oberoende personer har berättat om den utpekade chefens sätt att uttala sig och behandla sina – i synnerhet kvinnliga – medarbetare. Den utpekade chefen har fått kommentera de tre underlydande personernas uppgifter och föga förvånande avfärdat vad som berättats om honom med att han inte känt igen att han ska ha uttryckt sig på något av de sätt som påståtts. Utredningen konstaterar sedan att ord står mot ord och att man egentligen inte kan dra några slutsatser om att något överhuvudtaget har inträffat. I vilket fall som helst har det inte varit fråga om kränkande särbehandling eller diskriminering kommer utredningen fram till.

Läs också artikel: Kommunal chef utreds för sexuella trakasserier – flera kvinnor utsatta: "Har ett unket beteende"

Till en början kan konstateras att en av de hörda personernas uppgifter inte redovisas i utredningen eller dess bilagor. Vad anledningen till det är framgår inte av utredningen. Jag undrar också varför man inte tagit ett bredare grepp om själva frågan genom att låta flera personer ur arbetsgruppen komma till tals i utredningen? Har det funnits vittnen till de konkret beskrivna incidenter som berättats om eller hade det varit möjligt att låta personalen som kommer i kontakt med den utpekade chefen medverka i en enkät om jargong och arbetsförhållanden för att få en djupare förståelse för situationen på arbetsplatsen?

Läs också ledarartikel: Sjölund: Dags att vädra ut unkenheten ur stadshuset, Bollnäs!

Bollnäs kommun är Bollnäs största arbetsgivare och även den arbetsgivare i kommunen som har allra flest kvinnor anställda. Många flickor som bor och går i skolan i kommunen vill förhoppningsvis bo kvar och ha kommunen som arbetsgivare i framtiden. Men vilka kvinnor tror ni känner sig lockade av att arbeta i Bollnäs kommun när man får höra vad som försiggår i stadshuset? Hur tror ni att kvinnor som är anställda i kommunen ser på er som högsta chefer? Hur tror ni att jag, som kvinnlig innevånare i Bollnäs kommun, ser på er som de som ska leda och förvalta min kommunalskatt?

När tre av varandra oberoende personer radar upp incidenter och berättar om en jargong hos sin chef som är kvinnoförnedrande och förminskande är det i vart fall för en utomstående person uppenbart att det finns ett omfattande problem på arbetsplatsen. Det är högre chefer som avgör om detta ska få fortskrida eller inte. Och döma av er hantering av detta, så indikerar ni att ni inte ens förstår omfattningen av frågan och att ni är ett järngäng som håller varandra om ryggen. Nu kära kommunpampar är det dags att ta detta på allvar. Klarar ni av det?

 

Ida Mörtsell

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons