Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det här blir årets viktigaste frågor inom politiken i Söderhamn

Nytt år betyder nya politiska frågor – och förmodligen också en del favoriter i repris. Här är frågorna som politikerna i Söderhamn tror kommer att uppmärksammas mest under 2016.

Frågor om omsorgen kommer att vara viktiga, både vad gäller omsorgsboenden och situationen för personalen. Integrationsfrågor spås också bli stora, och så tror flera av de tillfrågade politikerna att bandyhallen kommer att fortsätta debatteras.

Läs också: Alla partier i Söderhamn lovar fler jobb till unga

Vi frågade gruppledaren i varje parti i Söderhamn om vilka frågor som kommer att prägla det politiska året. Både vilka frågor de tror kommer att diskuteras mest, men också vilken fråga de själva vill att man ska lyfta lite extra.

Joann Ling, Miljöpartiet:

– Jag tror och hoppas att en stor politisk fråga i Söderhamn kommer vara integration. Under 2016 kommer vi som bekant få "integrationspengar" så jag hoppas att vi kommer genomföra konkreta bra förslag som kommer leda till förbättrad integration i alla våra verksamheter. Det finns redan väldigt bra initiativ från föreningar, organisationer och privatpersoner men jag hoppas att mycket mera kommer utvecklas och förbättras. Tillsammans kan vi göra mycket!

– Jag hoppas att klimat och miljö kommer uppmärksammas mer. Det finns många saker vi kan göra lokalt; till exempel energiproduktion (solceller), hur vi bygger nytt/renoverar fastigheter och bostäder, återvinning, koldioxidutsläpp (bör ha en avvecklingsplan) och närodlade framför transporterade produkter.

Magnus Ludvigsson, Liberalerna:

– Jag tror vi kommer se en debatt kring omsorgsboenden. En enormt viktig fråga där vi idag saknar bra och ändamålsenliga boenden centralt men även på andra platser runt om i kommunen. Kring detta måste vi ta ett helhetsgrepp och jobba långsiktigt. Vi ser gärna att privata aktörer är med och bygger. 

– Det finns en annan fråga som kommer upp i början av året som känns både viktig och angelägen för oss liberaler. Det handlar om Liberalernas motion kring att tillsammans med regionen ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Världen plågas av extrema grupper som använder våld för att nå sina mål, exempelvis ISIS (Daesh) - och detta måste få ett slut. Därför känns det extra angeläget att vi kommer i mål med frågan snarast, om inte annat för att visa att vi tar ställning och agerar mot den våldsbejakande extremism som sprider sig över världen. 

Jonna Källström Böresson, Vänsterpartiet:

– Från Vänsterpartiet tror vi fördelningen av de knappt 75 miljonerna kommunen fått från regeringen för arbete med integration kommer vara en av de riktigt stora frågorna i år, vi tror även att bandyhallen kommer fortsätta vara en stor fråga i år.

– De frågor vi tycker borde uppmärksammas är undersköterskornas situation där vi vill se ett arbete för att få upp deras löner och förbättra deras arbetsvillkor. Vi ser också ett fungerande arbete kring ungdomars fritid, framtid och nutid som viktiga frågor som borde komma upp på agendan samt en jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter.

Anders Ramstrand, Kristdemokraterna:

– Integrationsfrågor tror vi kommer ligga högt på listan över frågor under året, både på riks och här i Söderhamn. Och mycket viktiga frågor där vi har mycket olika aspekter att ta hänsyn till, inte minst försörjning och sysselsättningsfrågor.

– Ungdomssituationen med sysselsättning, drogmissbruk och ungdomskriminalitet är frågor vi kommer göra allt för att de ska stå högst på dagordningen. Vi ser att detta berör så mycket mer än bara ungdomarna, trygghet i samhället, familjen och anhörigas mående med mera. Händelserna som kulminerade i knivdådet under 2015, drogmissbruket och nu senast branden i Marma visar att dessa frågor måste stå högt på listan!

– Omställningsfrågor, inte minst inom jordbruket och matförsörjning och sysselsättning inom de gröna näringarna. Som kommun och samhälle måste vi börja se om vårt hus.

– Ekonomiska fördelningsfrågor, vi vill att våra gemensamma skattepengar ska gå till kommunala kärnverksamheter, skola, vård och omsorg.

Lennart Gard, Socialdemokraterna:

– Skolan, omvårdnad, migration och integration och byggande, det hela hänger ihop. Några sakpolitiska frågor som kommer är ju väderskyddet över bandyplanen, vart vi ska bygga bostäder och arbetsmarknaden.

Daniel Persson, Sverigedemokraterna:

– Jag tror den största frågan för vår kommun, och även resten av Sveriges kommuner är hur vi ska hantera de asylsökande som kommit till Sverige, och de som är på väg hit. Hur ska vi kunna få fram bostäder, hur ska vi få våra nysvenskar i arbete, hur kommer vår välfärd att påverkas, kommer det finnas socialsekreterare i kommunerna och gode män för att klara den ansträngning som kommer. Hur ska allt finansieras?

– Övriga frågor som bör få uppmärksamhet. Situationen i våra förskolor, då det finns uppgifter att vissa förskolebarn tycker det är jobbigt på förskolan, hög ljudnivå och lite stökigt. Även personal i förskolan, har antytt att det är ansträngt på vissa skolor, så en genomlysning av förskolan behövs. Även situationen inom hemtjänsten, där personalen uppger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter.

Viktor Wärnick, Moderaterna:

– Hur den ekonomiska politiken utvecklas kommer att bli avgörande för den fortsatta finansieringen av skolan och omsorgen. Ofinansierade satsningar av den rödgröna minoriteten har satt Söderhamns kommun i ett läge med strukturella underskott i flera förvaltningar och nämnder. Trots den avbetalning som på Moderaternas initiativ gjorts av pensionsskulden under de två föregående mandatperioderna kvarstår utmaningar. Partierna behöver föra en diskussion om hur vi ska stärka skolan och omsorgen utan att öka på underskotten.

– En annan väldigt viktig fråga kommer att vara hur omsorgen ska utvecklas, hur vi ska få fram nya boenden och hur personalens arbetsbelastning ska förbättras. Vi moderater kommer att driva linjen om förbättrade undersköterskelöner. Vi kommer också att driva frågan om fler boendeplatser, främst demensboenden, för att möta ett redan ansträngt läge.

Magnus Svensson, Centerpartiet:

– Kommunen står inför en rad utmaningar. Flyktingmottagande och hur vi hanterar integrationen. Om Söderhamn fortsättningsvis ska vara solidariskt och öppet, vilket Centerpartiet anser vara det mest humanistiska, så krävs även att resurser tillsätts dels inom de offentliga verksamheterna men även till de ideella krafterna i samhället.

– Söderhamns kommun har en hög arbetslöshet och då framförallt när det gäller ungdomar och utrikesfödda. Här måste det till krafttag. 

– Att Söderhamn kommer till rätta med den drogproblematik som finns i samhället. Jobba förebyggande och i uppsökande verksamhet. Centerpartiet har en nolltolerans när det gäller droger.

– Förutom de tre frågor som Centerpartiet tror kommer bli de största det kommande året, som vi även anser ska uppmärksammas och arbetas med, så ser vi några fler som borde uppmärksammas: Omsorgen, skolan, landsbygden och företagande.

Roland Laurin, SPI Välfärden:

– Jag tror och hoppas att vård, skola och omsorg kommer att bli de ledande frågorna. Äldrefrågor och utbyggnad av särskilda boenden för dementa, behovet ökar i hela kommunen. Flyktingmottagandet och ensamkommande barn är kostsamt för Socialförvaltningen.

– Byggandet av bandyhallen kommer också ganska säkert finnas i agendorna under året. Centrumutvecklingen måste väl påbörjas under året. För övrigt är det svårt att sia om vad som kan bli en stor fråga. På riksplanet är det att bygga bostäder så att ungdomar och studenter har någonstans att bo.

Följ nyhetsflödet och få pushnotiser om viktiga händelser från ditt närområde. Ladda ner vår nya app här:

Iphone: App Store

Android: Play Butik