Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det behövs trygghetsboenden

Det behövs fler platser i särskilt boende och andra anpassade boendeformer för äldre personer.

Annons

Sedan 2000 har antalet personer i särskilt boende minskat med 20 procent. Regeringen inrättade därför 2007 ett investeringsstöd till byggande av särskilt boende.

Hemtjänstens insatser har ökat i omfattning och i viss mån ersatt särskilt boende. Men det räcker ändå inte. Allt fler äldre tvingas bo kvar hemma längre än de önskar. Många äldre hamnar i en situation som de upplever som riskabel, ensam och otrygg.

Många gånger läggs också en orimlig börda på anhöriga. Och korttidsboenden får ta hand om fler svårt sjuka äldre. Det är inte en klok hushållning med resurser.

Äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Men när behovet uppstår, ja då behöver också plats på anpassat boende kunna erbjudas. Det måste det skapas fler boendealternativ för äldre som vill förändra sin boendesituation.

Vi vet att om det finns tillgång till en typ av ny boendeform – Trygghetsboenden - så kan behovet av särskilt boende skjutas upp. Samtidigt ges en möjlighet att komma till rätta med flera av de problem som äldre upplever i form av otrygghet och ensamhet.

Kristdemokraterna och övriga allianspartier vill se ökat utbud av bostäder som är lämpliga och attraktiva för äldre.

Regeringen föreslår därför att investeringsstöd ska kunna lämnas till en ny boendeform – trygghetsbostäder för äldre. De som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till gemensamhetslokal, personal och möjlighet till gemensamma måltider.

Det krävs både eftertanke och handling när det gäller frågan om vårt boende på äldre dar. Vi vet att det råder en brist i dag, och att den riskerar att tillta om inget görs. Åren efter pensioneringen från arbetslivet spänner för många över nära en tredjedel av livet. Vi behöver alla ökad insikt om att behoven av boende under en så lång tid av våra liv kanske förändras flera gånger. Boendet för äldre har inte en lösning utan kräver en ökad kreativitet för att nå en allt rikare mångfald.

Undersökningar av Sveriges Kommuner och Landsting visar att många bygger seniorbostäder. Andra namn på denna typ av boenden är trygghetsboenden, mellanboenden, pensionärsboenden och satellitboenden.

År 2050 kommer andelen 85 år och äldre att ha fördubblats jämfört med idag. Om samma behov av vård och omsorg bland de äldre föreligger då som nu blir kostnaden för kommunerna ca 150 miljarder kronor jämfört med ca 80 miljarder idag. Det kommer att behövas mer än 53 000 lägenheter ytterligare i särskilt boende, än det finns idag.

Dessa behov kan gå att minska genom hälsofrämjande insatser för äldre och genom att erbjuda trygghetsbostäder.

Regeringens investeringsstöd föreslås fortsätta tills vidare och stödet föreslås under år 2009-2012 även omfatta trygghetsbostäder. Stödet blir därmed under denna period tillgängligt såväl för nybyggnad som för ombyggnad till särskilt boende eller trygghetsbostäder.

Ragnwi Marcelind (KD)

Statssekreterare

Lennart Sjögren (KD), Gävle

Partisekreterare

Kent Sjöberg (KD), Norrbro

Ombudsman