Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: MILJARDER ARGUMENT FÖR ETT AKTIVARE UTMARKSBRUK

Idag står många fäbodvallar tomma från fäfot – växer igen och ruttnar ner. Andra har utvecklats till rena sommarstugeområden, vilket riskerar bromsa ett aktivt brukande, då fritt betande djur och fritidshusägares blomsterrabatter inte alltid samsas, skriver Fäbodrörelsen i sin debattartikel.

Småbrukets betydelse har alltmer synliggjorts i den mediala diskussionen på senare tid. ”Äntligen!”, utbrister vi från fäbodrörelsen.

Det är på tiden att vi blir fler som ser värdet av våra småbruk, fäbodbruk och utmarksbruk, som ser betydelsen av de små gårdarna i landskapet och förstår vikten av fäbodarnas roll i skogslandskapet.

Från fäbodrörelsen är vi övertygade om att det finns en stor outnyttjad foderareal i vår svenska skog som motsvarar flera miljarder kronor. Dessa resurser kan tas tillvara genom ett aktivare bete i skogen, vilket kan möjliggöras bl.a genom att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för små-, fäbod- och utmarksbruk.

Redan idag utgår olika bidrag för att hålla djur i fäbodmiljöer, t ex stöd för bevarande av biologisk mångfald. Både ur ett socialt, natur- och miljömässigt hållbarhetsperspektiv fungerar fäbodbruket alldeles utmärkt – men trots oavbrutet hårt arbetande brukare så är det långt ifrån ekonomiskt hållbart.

Bidragen är för små och priset på livsmedlen som produceras är för lågt. Höjda bidrag och höjda priser som visar mervärdet för lokalproducerade produkter skulle säkra fäbodbrukets framtid som hållbar livsstil.

Potentialen finns för fäbodbruket att bli den verkligt stora utmanaren för hållbar utveckling.

Utan ett aktivt brukande kommer många av de små fäbodar som fortfarande finns i skogslandskapet att försvinna.

För att möjliggöra det nödvändiga aktiva brukandet måste även lagar och regler förenklas. Nuvarande regeltillämpning som ofta försvårar den småskaliga produktionen av t ex ost och smör är inte hållbar för framtiden.

Småskalighetens fördelar bör istället utnyttjas och när direktförsäljning av produkter sker i liten skala borde eventuella uppkomna problem kunna spåras genom att fråga producenten vilka som köpt produkten.

Vi anser att det ska vara ekonomiskt försvarbart att driva småbruk, finnboställen, fäbodvallar mm. Vi vill att tusen blommor ska blomma om och om igen genom att se till att vi har småbrukare och fäbodbrukare som bedriver ett aktivt bete på skogen som det också går att leva på.

Idag står många fäbodvallar tomma från fäfot – växer igen och ruttnar ner. Andra har utvecklats till rena sommarstugeområden, vilket riskerar bromsa ett aktivt brukande, då fritt betande djur och fritidshusägares blomsterrabatter inte alltid samsas.

Det gäller också att tänka nytt. I flera fall skulle marker kunna arrenderas ut för att återigen användas, men med nya, kreativa synsätt. Det är inte själva ägandet som avgör eller utgör den biologiska mångfalden, utan det är ett aktivt brukande.

Fäbodrörelsen vill se och arbetar för:

– Nya former för ersättningar som utgår ifrån brukarens och brukandets förutsättningar

– Höjda och förändrade ersättningsnivåer

– En samordnad myndighetsfunktion för utveckling och stöd till fäbodbruket

– En rovdjurspolitik där brukarna och tamdjurens intressen står i centrum, inte minst ekonomiskt

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, FSF

Ordförande Kenneth Johansson, Falun och styrelseledamöterna Olle Berglund, Ovanåker,

Dennis Olsson, Gävle, Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden, Victoria Johansson Törnqvist, Bjursås,

John Arne Thyselius, Åsarna, Ingela Kåreskog, Stöllet och Svante Johansson, Ytterhogdal.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel