Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Hjärnskadekoordinator – en nödvändig länk också i Gävleborg när samordning brister runt den som fått en hjärnskada

Personer med förvärvad hjärnskada har ett stort samordningsbehov. Anhöriga som tar på sig denna uppgift går ofta ner i arbetstid men riskerar också att själva bli sjuka. Fungerande samordning av vård- och stödinsatser behövs i hela landet. Hjärnskadekoordinatorns stöd ökar möjligheten till ett självständigt liv och avlastar anhöriga, skriver Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

När en patient skrivs ut från vården förväntas hen själv klara att ansöka om t ex LSS-insatser, hemtjänst, bostadsanpassning eller färdtjänst. Den enskilde ska veta vilket stöd som finns, vem som ansvarar för vad, styrka sina behov och se till att rätt intyg skrivs. Ansökan prövas och beslutet måste ofta överklagas.

Nu diskuteras olika samordningsinsatser, patientkontrakt, fast läkarkontakt etc Ett fåtal erbjuds Samordnad Individuell Plan (SIP). Men dessa insatser räcker inte för personer med komplexa behov och funktionsnedsättningar, t ex de som saknar insikt om sina behov och som inte klarar att föra sin egen talan efter en förvärvad hjärnskada.

I Region Skåne finns sedan 2001 funktionen Hjärnskadekoordinator för personer i åldrarna 18–65 år med förvärvad hjärnskada efter traumatisk skada, syrebrist, infektion, aneurysm, förgiftning och tumörer.

Hjärnskadekoordinatorn är en oberoende resursperson till personer med hjärnskada och anhöriga genom akut- och rehabiliteringsförlopp, som ger stöd vid kontakter med läkare, andra vårdgivare och myndigheter. Man ger information om rehabiliteringsmöjligheter, boende, fritid osv samt allmänna råd kring konsekvenserna av en hjärnskada.

Det finns ofta ett stort antal aktörer kring en skadad, varje aktör har sin arbetsuppgift och sitt ansvarsområde, men Hjärnskadekoordinatorernas erfarenhet är att det ofta brister i samarbete och planering mellan dem. Koordinatorns uppgift är att föra samman nya och redan etablerade aktörer och gemensamt planera tillsammans med klienten. Då lär också de olika aktörerna känna varandras organisation och utformning.

Funktionen är gränsöverskridande och ingår inte i den kliniska verksamheten. Den är direkt underställd Hälso-och sjukvårdsnämnden. Som oberoende och fristående enhet begränsas den inte av tidsramar, utan kan följa samma person så länge det krävs. Organisatoriskt tillhör den Skånes universitetssjukhus, Verksamhetsområde rehabiliteringsmedicin, men har genom sin klara avgränsning fått en tydlig roll som en viktig funktion i rehabiliteringsprocessen.

Personer med förvärvad hjärnskada har ett stort samordningsbehov. Anhöriga som tar på sig denna uppgift går ofta ner i arbetstid men riskerar också att själv bli sjuka. Men det är en börda man måste ta på sig, för att inte saker ska ”falla mellan stolarna”.

Koordinatorns stöd ökar möjligheten till ett självständigt liv och avlastar anhöriga. Den behövs i hela landet och i Region Skåne finns en gedigen erfarenhet att ta del av.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Maria Lundqvist-Brömster, förbundsordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel