Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Förenkla reglerna för landets vägföreningar!

Det är tydligt att dagens regelverk för förvaltningen av enskilda vägar inte fungerar tillfredsställande. Höga lantmäterikostnader och långa handläggningstider leder till att vägsamfälligheterna själva tvingas till egna lösningar. Konkreta regelförenklingar är nödvändiga för att korta handläggningstider på Lantmäteriet, skriver moderaten Lars Beckman.

Annons

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät, totalt 44000 mil, varav endast 7800 mil får statsbidrag. Över 1 miljon människor i Sverige börjar och slutar sin arbetsresa på en enskild väg. Varje dag! Det enskilda vägnätet är betydelsefullt också för att transportera skogsråvaror och annat gods som ställer stora krav på vägstandarden och rationell förvaltning – inte minst i Gävleborg och andra skogslän.

Det finns 35 000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar. Över två miljoner fastigheter har andel i skötseln av dessa vägar och respektive fastighets andelstal används för fördelning av föreningarnas kostnader på fastighetsägarna. Andelstalen är i mycket stor utsträckning inaktuella och uppgifter i fastighets­registret om andelstal saknas eller är felaktiga. Det beror på att nya fastigheter har tillkommit och att användningen av fastigheter förändrats utan att andelstalen ändrats.

Undersökningar visar mycket tydligt att dagens regelverk för förvaltningen av enskilda vägar inte fungerar tillfredsställande. Höga lantmäterikostnader och långa handläggningstider leder till att vägsamfälligheterna själva tvingas till egna lösningar som innebär att de frångår de officiellt angivna andelstalen i fastighetsregistret vid utdebitering av vägavgifter.

Kartläggningar visar att minst 5 000 lantmäteri­förrättningar skulle behöva göras varje år för att åtgärda felaktigheterna i andelstalen. De 40 lantmäterimyndigheterna klarar idag inte av att hantera så många omprövningsförfattningar till skäliga kostnader och inom ramen för rimliga handläggningstider.

I höstas la jag en motion i riksdagen om att lagstiftningen bör ändras så att vägsamfälligheterna själva kan ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen genom kvalificerad majoritet på föreningens stämma och att Lantmäteriet godkänner den beslutade ändringen innan registreringen sker i offentliga register. Det är en konkret och efterlängtad regelförenkling av många som innebär att Lantmäteriet kan ägna sig åt andra saker som att korta handläggningstider exempelvis.

Riksdagen sa den 7 maj ja till min motion och beslutade att regeringen ska utreda frågan om enklare förvaltning för landets vägsamfälligheter. Äntligen hörs det från hela landet! Nu ser jag framemot ett snabbt regel-översynsarbete. I Gävleborg finns ett mycket stort antal vägsamfälligheter som väntar på regelförenklingen !

Lars Beckman, riksdagsledamot (M) Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel