Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Därför är det bra att öva Patriot på Gotland, men ännu bättre om vi får låna luftvärnet några år

När generallöjtnant Ben Hodges, som är högste amerikanske armébefälhavare i Europa, berättade för TV4 att han gärna övade på att flytta luftvärnssystemet Patriot till Gotland blev det som väntat en massa reaktioner i den svenska debatten.

Läs mer: Lettlands president "svaghet provocerar fram rysk aggression"

Men det man inte övar på eller redo för i fredstid är svårt att göra i orostid. Att i ett skymningsläge förflytta vapensystem mellan olika länder är ingen lätt procedur med olika nationella lagstiftningar för att inte tala om tekniska problem som kan uppkomma längs vägen. Om det dessutom sker subversiva störningar, som ”tankbilsolycka” på en nyckelväg med civila trafikstockningar som en följd så blir det kaos.

De som tror att Nato är en krigsmaskin utan nationella regler eller veton som kan göra lite vad som helst vet inte vad de pratar om. Under en resa i Polen i förra veckan fick jag några inblickar i de utmaningar som Ben Hodges tog upp i intervjun. I Polen finns en del Nato-gemensamma anläggningar inne på polska militärbaser. Det nationella regelverket gör att en dansk officer som tjänstgör vid en annan Natoanläggning i Polen och som ska besöka en kollega behöver föranmäla besöket 14 dagar i förväg.

Efter att Ryssland radikalt förändrat det europeiska säkerhetsläget genom annekteringen av Krim beslutade Nato att man måste öka sin beredskap i östra Europa. För trots den ryska propagandans påståenden så har inte Nato byggt upp någon kapacitet att vara ett militärt hot mot Ryssland, tvärtom låg man i något som kan betecknas som dvala. Annekteringen av Krim blev ett chockartat uppvaknande. Nato-toppmötet i Wales 2014 tog en rad beslut för att snabbt försöka öka Natos förmåga och beredskap. I Szczecin i Polens västra hörn ligger Multinational Corps North East som grundades av Danmark, Polen och Tyskland 1999.

Läs mer: Ryska påsken - uppvaknandet som kom av sig

I kårens högkvarter kommer under 2016 sammanlagt 23 länder finnas närvarande. Två av länderna är partnerskapsländer, Finland och Sverige.

– Walesmötet representerade en dramatisk förändring av kårens roll och i beredskapsnivån. Vi gick från att vara en kår med låg beredskap till att ha hög beredskap och få en unik roll i Nato genom att vara ansvarig för säkerheten i Natos nordöstra region, berättar brigadgeneral Frank Tate som är ställföreträdande stabschef.

Det nordöstra området handlar om Slovakien, Ungern, Polen, Estland, Lettland och Litauen. Eftersom en rysk aggression mot ett Natoland i Östersjöområdet skulle innebära att Sverige genom sina åtaganden genom EU och solidaritetsdeklarationen blev indraget så är kårens ansvarsområde högintressant med svenska ögon. Och i ett skarpt läge, om svenska regeringen begärde så, skulle ansvaret för att flytta luftvärnet som Ben Hodges pratade om i TV4 troligen falla på kåren i Szczecin.

Nato har också förstått de administrativa svårigheterna kring förflyttningar och hanterat det genom att inrätta NFIU, Nato Forces Integration Units, i kårens sex länder som rapporterar till högkvarteret i Szcecin. NFIU kan beskrivas som staber som sköter kontakter med nationella myndigheter. De identifierar problem längs vägen och försöker lösa dessa. Ett exempel var övningen Dragon Shock i februari då det amerikanska 2:a kavalleriregementet i Tyskland förflyttades 1500 km, genom Polen, för att öva i Litauen.

– Förändringen av den här kåren till att ha hög beredskap är förstås delvis ett sätt att försäkra våra medlemsländer om Natos beslutsamhet att försvara alla våra medlemmar, berättar Frank Tate vid besöket.

I sommarens stora övning Anaconda kommer högkvarteret att leda en blandad Natobrigad och två polska brigader. Det är i grunden en polsk nationell övning som syftar till att integrera polska styrkor i en allierad multinationell miljö. Totalt kommer 25 000 personer från 24 länder, däribland partnerskapsländerna Finland, Georgien, Makedonien och Sverige, att delta. Övningen blir också en slags slutexamen för kåren. För när Natoledarna möts i juli ska allt vara på plats.

– Varje gång du fördubblar en organisation på kort tid så är det en utmaning. Men de olika länderna har svarat upp genom att skicka mycket kvalificerad personal som alla kommer hit med en förståelse för uppdragets betydelse och inställningen att vilja arbeta tillsammans i ett team, så jag är 100 procent övertygad om att vi till Warszawatoppmötet ska kunna rapportera att vi är redo.

Och när det gäller just luftvärnssystemet Patriot så har Sverige inget luftvärn på Gotland. De fåtaliga marktrupper som är planerade att vara stationerade på ön står utan ”paraply”. Därför är en övning att flytta Patriot till Gotland en utmärkt idé, särskilt om svenska regeringen förhandlar sig till en ”lend and lease” så att svensk personal utbildas på systemet och det hyrs i säg sju år tills Sverige byggt upp en egen kapacitet. Det skulle öka svensk tröskelförmåga på Gotland, vara bra för vår nationella säkerhet, för de baltiska länderna och för fred och stabilitet i Östersjöområdet.

Läs mer: Viljan finns men pengarna saknas

Intresserad av Säkerhetspolitik? Missa inte Podd 72!.

Podden handlar om att vara redo, om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och informationskrig. Finns att ladda ned på iTunes och Acast.

#9 Fem år sen Fukushima, alver mot troll och dina preppingfrågor

#8 Preppa för Sportlovskyla, kulturen i säkerhetsdoktrinen & Lars Wilderäng

#7 Maskrosrötter, fredsförsök i Syrien och hur Ryssland trollar litvinenkorapporten

#6 På FoFRK del 3: "ÖB lovar försöka stoppa Bergsjös anfall, finländska myter och energiplanering för krig"

#5: Från FoFRK del 2:"Sveriges förmåga får betyg, MSB:s GD och kvällspressens utsända"

#4: Från FoFRK 1: "En Skipper, en stjärnförfattare och en civil krishantering"

#3: Medborgaransvaret i Kris, Ryssland och besök på skräckhotellet

# 2: Så fixar du strömavbrottet & kan det bli krig på Balkan?

#1: Preppa med barn och Svarta svanar