Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygglov för motorbana i Lottefors

/
  • Bollnäs motorklubb har beviljats bygglov för en motorbana vid Gårdberget i Lottefors. Den förväntat ökade trafikmängden längs Gårdbergsvägen har oroat flera närboende.
  • Gårdbergsvägen är smal och bitvis i dåligt skick.

Bollnäs motorklubb har beviljats bygglov för att anlägga en motorbana vid Gårdberget i Lottefors.

Annons

Bygglovet är utfärdat genom ett så kallat delegeringsbeslut, taget av en tjänsteman. Frågan togs alltså inte upp i miljö- och byggnämnden. Kjell Petersson, förvaltningschef på samhällsbyggnadskontoret, förklarar via e-post att tjänstemän har rätt att besluta på delegation i den här typen av ärenden, så länge de inte anses vara "av strategisk betydelse".

Petersson framhåller även att ärendet har pågått sedan i januari och att politikerna i miljö- och byggnämnden har fått fortlöpande information under handläggningens gång.

Motorbanan har handlagts dels som miljöärende och dels som bygglovsärende.

Från närboende i området där motorkubben vill anlägga banan har det tidigare inkommit ett flertal invändningar mot planerna. Främst har det varit trafiksituationen längs tillfartsvägarna, Gårdbergsvägen och Storsvedvägen, som har tagits upp. I flera av yttrandena framförs oro över att trafikmängden ska öka mer än vad framför allt den smala och bitvis mycket ojämna Gårdbergsvägen medger.

Bollnäs motorklubb har därefter bemött yttrandena och föreslagit åtgärder. Klubben är villig att medverka till fartnedsättande åtgärder samt åtgärder för att vägen ska damma mindre.

I beslutet där bygglovet beviljas står bland annat: "Utifrån de uppgifter som framkommit under ärendets handläggning bedöms den blivande trafikmängden som måttlig och kan inte anses överskrida den mängd som fastigheterna intill vägarna har att tåla."

Det betonas även att samhällsbyggnadskontoret, mot bakgrund av inkomna yttranden, anser att motorklubben har en skyldighet att se till så att grannfastigheterna inte utsätts för onödiga olägenheter på grund av trafiken.

Startbesked har utfärdats, vilket innebär att motorklubben får påbörja bygget. En eventuell byggstart sker dock på egen risk tills tiden för överklagan har löpt ut.

Annons