Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Byarna är bra för städerna

Hudiksvalls kommun har i dagsläget fyra byskolor, varav tre ligger som förslag om nedläggning i den aktuella utredningen. Med andra ord saknar vi i Norrbo en kommunal landsbygdsstrategi som klargör att/hur det ska satsas på att utveckla landsbygden.

Den 13 mars fanns en artikel i HT med rubriken Alla skolkort på bordet. I artikeln uttalar sig bland andra Anna-Carin Keisu om de byskolor som eventuellt ska läggas ner hösten 2010. Vi märker en tendens till att spela ut de olika skolorna mot varandra och tycker att det är en tråkig väg att gå.

Norrbo sockenförening har till uppdrag att verka för att …bevara och utveckla bygdens resurser och intressen… Detta görs exempelvis genom styrelsearbete och arbete i olika undergrupper, till exempel turistgruppen och stigfinnargruppen. När skolans nedläggningshot nådde våra öron föll det sig naturligt att sockenföreningen bildade en undergrupp, skolgruppen, med uppdrag att se över vilka möjligheter vår skola har till överlevnad. En uppgift som skolgruppen har skött galant – särskilt med tanke på utredningens tidsram.

Vad vi i byarna har fått höra av politikerna är att kvalitet likställs till exempel med att eleven ska kunna göra ämnesval som språk och elevens val, att elever med svårigheter får den hjälp de behöver, att lärare behöver erfarenhetsutbyte med andra lärare.

Vi ställer oss något tveksamma till denna ofullständiga kvalitetsdefinition, samtidigt som vi naturligtvis inser problematiken. Skolgruppen har därför under kort tid tagit fram ett förslag på ökat samarbete mellan skolan i Näsviken och skolan i Norrbo.

På papperet är dessa skolor nämligen redan en enhet eftersom de har samma rektor. Skolgruppen har belyst möjligheterna till utveckling i stället för de stötestenar och svårigheter som tämligen ensidigt målas upp av de politiker och tjänstemän som vi har fört dialogen med. Vi vill se ett positivt tänkande, självklart inom de ekonomiska ramarna, som dock kan ifrågasättas. Vi vill se en öppenhet för nytänkande och samverkan. Vårt förslag kan läsas på vår hemsida.

Nu tänker vi emellertid inte enbart på våra barn och att de ska få gå kvar i sin trygga byskola. Vi tänker även på utvecklingen i stort, nämligen den så kallade landsbygdsutvecklingen. Kärnfrågan är om staden vill ha kvar landet, en fråga som Hudiksvall kan tänkas känna igen sig i om man funderar över Stockholm, och som Sverige nog känner igen sig i jämfört med EU och så vidare.

Hudiksvalls kommun har i dagsläget fyra byskolor, varav tre ligger som förslag om nedläggning i den aktuella utredningen. Med andra ord saknar vi i Norrbo (och säkert fler med oss) en kommunal landsbygdsstrategi som klargör att/hur det ska satsas på att utveckla landsbygden. Vi är nämligen övertygade att mångfaldsbegreppet ska tillämpas även på samhällsstrukturer – det vill säga, vi anser att byar är bra för städerna och att städerna är bra för byarna.

Vi anser att det är fel väg att gå när man enögt tittar på stadsutveckling och söker kostnadseffektivitet i centralisering.

Hudiksvalls kommuns ledord i utvecklingsplanen för 2009–2013 är en kommun med framtidstro och dragningskraft. Vi önskar att även vi på landsbygden ska kunna känna tilltro till dessa uttalade målsättningar.

Elisabet Kock

styrelsen för Norrbo Sockenförening

Catherine Vennberg

skolgruppen inom Norrbo Sockenförening

Daniel Jonsson

Norrbo skolas föräldraförening

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel