Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stor trängsel vid bussterminalen

/
  • Både lokaltrafik och regional busstrafik, liksom vissa fjärrbussar, ska samsas vid bussterminalen i Bollnäs. Vid trafiktoppar är belastningen stor.

Bussterminalen vid Bollnäs resecentrum är för trång. Det framhålls i ett förslag till yttrande till landstinget som kommunstyrelsens arbetsutskott nu ska behandla.
Problemen beskrivs som akuta vid hög trafik.

Annons

Det är i remissyttrandet över ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram som kommunen betonar att nya åtgärder krävs vid resecentrum. Landstinget är sedan 1 januari i år kollektivtrafikmyndighet med samordningsansvar för all regional kollektivtrafik.

- Problemen vid resecentrum är väl kända och kommunens samhällsbyggnadskontor jobbar för att hitta nya lösningar, säger kommunalrådet Marie Centerwall (S).

Men via X-trafik är landstinget också inblandat i planeringsarbetet.

Frågan om fler parkeringar för pendlare och nya lösningar för busshållplatserna har tagits upp även i tidigare överläggningar med kommunen, X-trafik och Trafikverket.

- X-trafik har informerats och ska ta fram förslag till bättre lösningar för bussterminalen. Det här måste vi jobba vidare med tillsammans under hösten, säger Marie Centerwall.

Även i landstingets eget programförslag tas situationen med trängseln upp. Där betonas det att kommunen behöver köpa mark för att få nödvändig rådighet över området vid resecentrum.

Det beskrivs också att Bollnäs resecentrum har stor betydelse både regionalt och lokalt genom utbud och pendlingsstråk, men att det i dag är inträngt av andra funktioner som exempelvis last- och lossningsplatser, personalutrymmen och Trafikverkets drift och underhåll.

Men det är inte bara resecentrum som kommunen lyfter fram. Ett avsnitt i yttrandet behandlar X-tågen:

- Bollnäs kommun vill understryka att servicen på X-tågen är bristfällig. Framförallt det svårt att kommunicera med datorer och mobiler, men även tillgången på lättare förtäring skulle höja servicenivån, framhålls det i yttrandet.

Mer läsning

Annons