Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slitna gator kräver stora miljontillskott

/
  • Åtskilliga gator i Bollnäs är i dåligt skick. Bilden är hämtad från Bollevägen, en av de sträckor där underhållsarbetet dock redan pågår.

Det kommunala gatu- och vägnätet i Bollnäs är i dåligt skick. För att åtgärda bristerna kan det krävas ett tillskott på 30–35 miljoner kronor under åren 2014–2019 – utöver 19,5 miljoner extra för 2012 och 2013.

Annons

Teknikkonsulten Vectura har inventerat underhållsbehovet för de kommunala gatorna och gång- och cykelvägarna. Sammanlagt handlar det om drygt 13,5 mil asfalterade gator och vägar som sköts i kommunal regi.

Andelen som kräver någon typ av åtgärd bedöms vara 7,7 mil – nära 60 procent.

Gatu- och vägnätet delas i rapporten upp i tre prioriteringsgrupper:

• Prio 1: Skadad vägbana. Tjälskador, bärighetsskador och åldersskador som kräver ett löpande underhåll. Kräver omfattande åtgärder för att lyftas till bra standard.

•Prio 2: Väg som börjar visa skador. Kommer helt eller delvis att bli prio 1 inom 3–6 år om inte åtgärder genomförs.

• Prio 3: Oskadad vägbana.

Den mest akuta delen, nära två mil, är vägsträckor som bedöms vara i behov av omedelbara insatser. De finns i huvudsak i stadsdelar som Brånan, Björktjära, Ren och Granberg.

I Bollnäs mest centrala stadskärna – öster om järnvägen – noteras ett 20-tal sträckor med brister.

- Det handlar om ett eftersatt underhåll under lång tid. I årets budget fick vi 2,5 miljoner kronor i ett extra tillskott utöver ordinarie medel för underhållsbeläggning. Men pengarna gick åt till förra vinterns snöröjning, säger gatuchef Ylva Jedebäck Lindberg vid tekniska förvaltningen.

I rapporten anges två nivåer för de extra anslag som kan krävas för att förbättra standarden. Det lägre handlar om 3–4 miljoner kronor extra varje år under perioden 2014–2019. Redan utlovade i budgetplanen är tillskott 2012 och 2013 på 7,5 miljoner respektive 12 miljoner utöver "ordinarie" 2,5 för vägbeläggningar.

Men Ylva Jedebäck Lindberg hoppas på den högre nivån. Den ger 6–7 miljoner mer per år också under hela perioden 2014–2019 och därefter 3–4 miljoner/år i anslagshöjning.

- Då skulle vi kunna få en bra standard på minst 75 procent av gatunätet, vilket vi tycker är rimligt. Med den lägre nivån skulle standarden plana ut vid 60 procent.

Mer läsning

Annons