Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatta bakterieproblem vid Karlslundsbadet

/
  • Karlslundsbadets vatten har fortsatt förhöjda bakteriehalter.

Problemen med bakterier i vattnet vid Karlslundsbadet fortsätter. De senaste proverna togs i måndags och svaren kom under torsdagen. Vattnet bedöms vara tjänligt med anmärkning.

Annons

Det tas täta prover vid Karlslundsbadet under sommaren. Under senare halvan av juni och hela juli har provtagningar skett varje måndag. Anledningen är det fortfarande olösta "mysteriet" med höga bakteriehalter under fjolårets sommar, då värdena var så höga att vattnet klassades som otjänligt och kommunen avrådde från bad.

Så illa har det inte sett ut hittills i år, men problemen med förhöjda halter av tarmbakterier finns kvar. Vid två tillfällen under juli så har vattnet vid Karlslundsbadet klassats som tjänligt med anmärkning. En av gångerna var det halterna av e-coli-bakterier som var höga, den andra gången var det intestinala enterokocker som överskred gränsvärdena för att vattnet ska få beteckningen tjänligt.

Vid provet som togs 20 juli så var halterna av bakterierna så låga att vattnet bedömdes som tjänligt, men provsvaren från 27 juli visar höjda halter av intestinala enterokocker, varför vattnet nu återigen klassas som tjänligt med anmärkning.

– Tjänligt med anmärkning innebär att det inte ska vara några problem att bada. Men om man är känslig så kanske man ändå ska låta bli, säger Nicole Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Bollnäs kommun.

E-coli och intestinala enterokocker kan vid höga koncentrationer i badvatten orsaka infektioner i öppna sår, urinvägsinfektion och illamående hos den som badar.

För att vattnet ska vara tjänligt får halten av intestinala enterokocker inte överstiga 100 cfu (colony forming units) per 100 ml vatten. Vid 300 cfu betraktas vattnet som otjänligt. Den aktuella halten vid Karlslundsbadet i måndags var 260 cfu.

För e-coli är gränsvärdet för otjänligt 1000 cfu per 100 ml vatten. I måndags var halten vid Karlslund under 50 cfu.

Arbetet med att spåra orsaken till de förhöjda bakteriehalterna inleddes förra sommaren och pågår fortfarande, säger Nicole Johansson.

– Vi vet fortfarande inte vad det beror på och jobbar med att hitta källan.

Nya prover tas på måndag.

Mer läsning

Annons