Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Farliga passagen åtgärdas

/
  • En ny gång- och cykeltunnel under järnvägen är en fråga som ska prövas under utredningen för att ge trafikanterna ökad säkerhet.
  • X-tåget passerar 70-skylten nära kyrkan.
  • Gångfållan är en av få i landet av denna modell.

Sänkta hastigheter för tågen och på sikt en planskild korsning genom en tunnel under järnvägen.
Det är åtgärder som nu diskuteras för gång- och cykelvägen nära Mobackes i Säversta.

Annons

Så sent som under tisdagen togs säkerhetsfrågan upp vid ett möte hos Trafikverket. Då informerades det också om att en projektering pågår för lägre tåghastighet.

Åtgärderna är delvis en följd av den dödsolycka som inträffade i december förra året. En 79-årig kvinna omkom omedelbart sedan hon blivit påkörd av ett godståg när hon skulle korsa spåren.

Men den bristande säkerheten vid gång- och cykelfållan hade också diskuterats innan den händelsen inträffade.

– Det här är absolut ingen bra övergång. Frågan om nya åtgärder har aktualiserats vid flera tillfällen, säger Tony Stark, planerare i kommunen och tidigare verksam i just Trafikverket.

Han påpekar att kommunen helst ser att en tunnel anläggs under Norra stambanans dubbelspår och den i nuläget otrafikerade Orsabanan.

– De nya bostäder som byggs i Säversta kommer att bidra till att flödet av trafikanter som tar den här vägen ökar ytterligare, framhåller Tony Stark.

Men en mer kortsiktig åtgärd är att sänka hastigheterna. I dag är högsta tillåtna hastighet på platsen 90 kilometer i timmen för godståg, men hela 160 för personförande tåg.

Först mellan gångfållan och kyrkan finns en skylt om 70 kilometer i timmen för tåg på väg norrut.

– Ska vissa tåg köras i 160 måste siktsträckan vara 900 meter, men vid den här platsen är den bara 250, konstaterar Trafikverkets olycksutredare Göran Hansson.

– Med det kortare siktavståndet bör inte tågen köra i mer än högst 70–100.

Göran Hansson vill att 70-gränsen vid kyrkan flyttas längre söderut. Då får lokförarna bromsa tidigare och därigenom blir farterna lägre även vid gångfållan.

Trots att saken togs upp redan i utredningen efter den svåra olyckan så har ännu ingenting hänt mer än ett halvår senare. Den "gamla" skyltningen kvarstår.

Gabriella Gulliksson, säkerhetsstrateg hos Trafikverket, gör bedömningen att verkets underhållsavdelning snart verkställer ändringarna.

– Men det är en hel del teknik som ska klaras i den här processen.

Om det blir en undergång under järnvägen (eller en modernare gångfålla tills vidare) är inte klart.

– Vi vill ha så få plankorsningar som möjligt, säger Gabriella Gulliksson.

– Frågan kommer att utredas vidare, men inga beslut är ännu fattade.

Mer läsning

Annons