Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

12 miljoner tappades bort

Det har fattats många beslut i kommunfullmäktige om anslag och tilläggsanslag till kulturkvarteret i Bollnäs de senaste åren. Men en summering av besluten visar att 12 miljoner kronor har "tappats bort" i beslutsprocessen.

Annons

- Det är inget politiskt schabbel, det är vi tjänstemän som inte varit perfekta, säger kommunens ekonomichef Kjell Öhrström.

Besluten om investeringarna i kulturkvarteret har i de flesta fall fattats i efterhand. När kommunstyrelsen gav igångsättningstillstånd för bygget i januari 2009, låg den utsedda entreprenören Skanskas anbud på 27,5 miljoner. Det var 14,5 miljoner mer än de 13 miljoner som faktiskt fanns i budgeten vid det tillfället – och anbudet delades upp i två delar med option på den andra delen.

Efter byggstarten i mars 2009 beslutade fullmäktige om ett tilläggsanslag på 4 miljoner – och på hösten att bygget skulle fortsätta och att ytterligare 10 miljoner skulle anslås i budgeten för 2010.

I budgeten för 2009 fanns alltså fortfarande bara 17 miljoner – samtidigt som det under året investerades för 32 miljoner i kvarteret.

Vid vår genomgång av de budgetbeslut som sedan har fattats, visar det sig att de anslagna miljonerna inte stämmer överens med de beslut som politikerna i kommunfullmäktige trott sig ha fattat vid budgetbehandlingen inför 2010. Och efter en kontroll bekräftar nu kommunens ekonomichef Kjell Öhrström att det blev fel där:

- Tanken var att budgeten skulle utökas till totalt 52 miljoner – och för att nå dit hade det begärts 35 nya miljoner för åren 2010–2012. Men beslutet blev 12 miljoner mindre.

Att de äskade anslagen blev mindre, motiverades med att en stor del av de planerade investeringarna redan hade utförts.

- Där blev det fel. Eftersom budgeten för 2009 hade överskridits, så borde det ha fattats beslut om tilläggsanslag för det året, säger Kjell Öhrström. Men det tappades bort i budgetarbetet.

Tekniska förvaltningen, som ansvarat för investeringsprojektet i kulturkvarteret, hade ändå uppfattningen att det nu fanns 52 miljoner i budgeten. Och uppgiften – "utöver de 52 miljoner som redan har anslagits" – har sedan funnits med vid debatter och beslut om nya anslag och tilläggsanslag i kommunfullmäktige under 2010.

•Vems ansvar är detta?

- Det är vi tjänstemän som ska hålla ordning på det här, det är ett delat ansvar mellan oss på ekonomikontoret och tekniska förvaltningen, säger Kjell Öhrström. Vi var nog övertygade om att de här besluten faktiskt var fattade, så det här är inget politiskt schabbel. Det är vi tjänstemän som ska se till att politikerna har rätt underlag för sina beslut.

•Vad innebär det att miljonerna har tappats bort?

- Det är ett fel som har begåtts och det är naturligtvis inte bra. Sammanlagt har det investerats för 19 miljoner mer än vi haft i budget – och tolv av dem borde det ha fattats beslut om tidigare. (För de återstående sju miljonerna har tekniska nämnden begärt tilläggsanslag från fullmäktige, som ännu inte behandlat ärendet.)

•Blir det ökade kostnader för kommunen nu?

- Det är de verkliga investeringsnivåerna som påverkar kommunens ekonomi. Och de har ju inte varit okända för oss eller för kommunstyrelsen och fullmäktige. Det allvarliga är ju att det har investerats 84 miljoner – i stället för de 52 som det var tänkt i slutet av 2009.

Nu ska Kjell Öhrström ta upp de "borttappade" tolv miljonerna i tilläggsbudgeten senare i vår:

- Den vanliga vägen är att man söker pengar i förväg och inte i efterskott till investeringsprojekt. Men nu måste det fattas beslut om att godkänna överskridandet från 2009 i efterhand.


Från idé till kulturhus  - så sa de under resans gång
I e-tidningen och pappersversionen av Ljusnan har vi samlat citat från politiker och tjänstemän. Trevlig läsning!

Mer läsning

Annons