Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bollnäs saknar en plan

Bollnäs kommuns planförslag om vindkraftlokalisering har mött massiv kritik. Varför?

Annons

Stat och kommun är organiserade. Enskilda personer och små föreningar har inga resurser och är inte organiserade. Vi får efter enskild förmåga utsätta oss för kritik när vi reagerar på det organiserade samhällets påbud. Eller att inte tas på allvar.

Frågan om vindkraft kan ses ur två grunder,

1. Varför vindkraft?

Vindkraft är förnybar el som är mycket dyr att producera. Om den är miljövänlig kan ifrågasättas ur ett helhetsperspektiv. Inte ens fullt utbyggd sänker den landets koldioxidbelastning ett enda kilo. Vindkraften kräver en fullskalig ersättningskälla och ett fullskaligt alternativt distributionsnät från ersättningskällorna. Källor som oftast är CO 2 belastande. Tänk igenom den problematiken!

Vindkraften producerar el vi inte behöver i Sverige. Sveriges elförbrukning sjunker. Nettoexporten av el 2008 var 2,0TWh. Sveriges elförbrukning har minskat från 150TWh år 2001 till 144TWh år 2008. Den bästa investering vi alla kan göra är att sänka vår elförbrukning.

Vi elköpare kommer att subventionera den dyra vindelen, med 10 - 15 miljarder/år enl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Är det rätt att vi elkonsumenter ska betala den elexporten? Är det rätt att vi ska betala vindel genom att lämna ifrån oss våra kärnvärden? Är det rätt ur miljöperspektiv gentemot innevånarna i Ockelbo - Bollnäs –Ovanåker?

2. Var ska verken stå?

Den är hemmablind som inte ser vår natur och kulturmiljö som kärnvärde. Värde finns inte tillsammans med vindkraftpark, inte med den som ljudkuliss, inte med den som naturutsikt. Den som vill uppleva natur väljer andra orter än de som härbärgerar vindkraftparker. Det är inget man säger, det vet man, undersökningar visar fakta. Det blir inga vindkraftverk vid exempelvis fjällvärldens vintersportanläggningar, på Gotländska Fårö eller Hoburgen. Länsstyrelsen säger i sina anvisningar att havsmiljön är prio ett. Ingen har gjort en helhetsbedömning av vindkraft.

Natur och kultur på Finnskogen är en unik framtidsmiljö. Den insikten saknas hos de som argumenterar för vindkraftparker där.

Finnskogen kommer att svara för stor del av vår framtida besöksnäring om vi låter den vara natur. Besöksnäringen är stor och en växande del av vår framtid. Den ger lokala jobb och är en bättre samhällsinvestering än subventionerade vindkraftverk. Vi har redan de stora investeringarna gjorda i centralorternas hotell, handel och service. Natur och kulturmiljön på Finnskogen är upplevelsecenter åt dem i vår framtida besöksnäring.

Sverige saknar en övergripande vindkraftplan som anvisar platser och hur. Natur, allemansrätt och turism har i vindkraftsplaneringen lämnats därhän utan riktlinjer.

Bollnäs kommun saknar en markanvändningsplan som pekar ut sociala, ekonomiska och miljömässiga områden lämpade för olika näringar.

Låt oss börja med dem. Låt oss ta några år på oss.

Kjell Söderlund.

Medlem i Finnskogsriket.com

 

Mer läsning

Annons