Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Bevara denna byggnad"

Länsmuseets byggnadsantikvarie, Daniel Olsson, avråder bestämt från att rivningslov ges för det kulturhistoriskt intressanta sädesmagasinet i Andersfors, som Holmen skog vill riva.

Andersfors bruksera inleddes 1806, då en stångjärnssmedja anlades intill Älgeredssjön. Verksamheten pågick till 1870, därefter utfördes klensmide av spik. I slutet av 1800-talet upphörde även detta. I dag finns endast den kraftigt ombyggda herrgardsbyggnaden, och några äldre ekonomibyggnader i dess anslutning. Endast det tre våningar höga, timrade spannmålsmagasinet har behållit sin ursprungliga utformning.

Magasinet, som uppfördes 1852, var i Bergsjö Hembygdsförenings ägo en kort tid, men fick inte flyttas, varför beviljade bidrag för takreparation aldrig togs i anspråk. Nu då taket rasat in ansöker fastighetsägaren, Holmen skog, om rivningslov.

Väldigt få fysiska spår efter denna en gång så betydande bruksanläggning återstår, därför bör enda återstående byggnaden renoveras varsamt och bevaras, anser nu länsmuseet, som sätter sig emot rivning och förordar varsam reparation, så att magasinet kan bli kvar på sin ursprungliga plats. Museets förhoppning är att Holmen överväger tänkbara alternativ. Man påtalar även att fastighetsägare enligt Plan och bygglagen har ansvar for att en kulturhistoriskt värdefull byggnad underhålls och inte tillåts förfalla.

"Denna tidstypiska timmerbyggnad med ett dominerande läge i byn berättar i hög grad om platsens tidigare betydelse och ger en liten bild av brukets utformning. Det finns mycket få så stora timrade magasinsbyggnader från bruksanläggningar kvar i länet" påpekar byggnadsantikvarie Daniel Olsson, vid länsmuseet i Gävle, som i slutet av yttrandet skriver "Ta chansen att bevara denna byggnad och låt aven framtidens besökare i Andersfors få uppleva en byggnad på ursprunglig plats från brukets storhetstid!"