Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Berörda har inte hörts i utredning

Förändringar i organisationen för överförmyndarnämnden kan innebära en flytt, befarar erfaren god man. Nu efterlyser hon dialog för att samhällets svaga inte ska drabbas.

Annons

Kommunfullmäktige klubbade förra måndagen igenom förslaget till ändrad politisk organisation i Hudiksvall.

En del i förslaget gäller förändringar av överförmyndarnämnden. Alternativet till att behålla nämnden i Hudiksvall är att söka samarbete med andra kommuner. Vinsten står inte bara att hitta i pengar, en större organisation blir mindre sårbar samtidigt som kompetensen breddas, står det i förslaget.

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde har politikerna att ta ställning till något av de två alternativen. Men slutsatserna har dragits utan att Hudiksvalls godman- och förvaltarförening fått yttra sig.

Carina Lundqvist är god man sedan åtta år och ledamot i föreningens styrelse. Hon oroas över planerna som skulle kunna innebära att överförmyndaren lämnar Hudiksvall. Närheten är viktig för arbetet med samhällets mest utsatta, anser hon.

– Som det är i dag har vi nära tillgång till överförmyndaren. Vi vet inte hur det ska se ut sedan, behöver vi åka till Sundsvall för att få en påskrift av överförmyndaren? funderar hon.

Det är anmärkningsvärt att gode männen och Hudiksvalls godman- och förvaltarförening ännu inte fått någon som helst information om planerna, tycker Carina Lundqvist.

Hon säger att kunskapen om vad en god man gör generellt sett är dålig. Hon befarar att kunskapen inte är bättre bland de politiker som nu sagt ja till förändringarna.

– Det är ingen som någon gång frågat oss hur arbetet ser ut eller vad vi behöver för att utföra det, säger Carina Lundqvist.

Nu har hon skrivit brev till kommunens politiker, där hon efterlyser dialog och delaktighet för kommunens drygt 400 gode män.

– Oss skulle det inte gagna om det blir en flytt till en annan kommun. Uppdraget blir mer svårjobbat och jag kan inte heller se att det blir bättre för klienten.

Det är redan i dag besvärligt att hitta personer som vill ta på sig uppdraget som god man. En flytt av nämnden till en annan kommun underlättar knappast, spår Carina Lundqvist.

– Jag tror att det blir svårare ju längre från sin kommun man kommer. Jag tror också att många kommer att vilja avsluta sina uppdrag, säger Carina Lundqvist.

Förhoppningen är att brevet ska leda till att hon och övriga gode män får se ett konkret förslag och få igång en dialog med politikerna.

– Vi kan lätt få ihop en grupp för att diskutera frågan. Känslan är att vi måste göra något innan det kommer ett beslut.

Förslaget till ny politisk organisation har tagits fram av en parlamentarisk kommitté ledd av byggnadsnämndens ordförande Ann Berg (FP).

Varför har ni inte tagit in synpunkter från gode männen och föreningen?

– Vi har haft kontakt med överförmyndaren om hur arbetet är upplagt, säger Ann Berg.

Enligt Ann Berg har kommittén inte använt sig av remissinstanser förutom de politiska partierna. Istället har kunskapen samlats in bland annat genom samtal med kommunens tjänstemannaledningsgrupp, som tillstyrker en sammanslagning.

En av kommitténs slutsatser är, enligt Ann Berg, att rekrytering av gode män kan försvåras om beslutet blir att ansluta till Överförmyndarnämnden Mitt i Sundsvall.