Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

”Beklagar att EKA inte mäktade med arbetsbelastningen”

Svar till Madde Bönkhe, ordförande Företagarna i Bollnäs, från Erika Engberg (S) socialnämndens ordförande i Bollnäs kommun i debatten kring hemtjänsten i Bollnäs.

Annons

Jag är glatt överraskad över intresset för tillståndet i hemtjänsten. Det siffertrixande som en del av det politiska etablissemanget håller på med för att bevisa det katastrofala läget för de privata företagens överlevnad får dock stå för dem och Dig.

LOV-ersättningen varierar i landet beroende på de krav som ställs och vilket system för att mäta verkningsgrad/ effektivitet som används. Den kategori Bollnäs ligger i "utförd tid, elektroniskt mätt" har ett medel på 418 kr/timme. Källa: SKL hemsida

Det KOLADA mäter är kostnad/ beviljad timme. Beviljad och utförd tid är två olika saker. Alltså jämför man äpplen med päron. I KOLADA:s siffror finns även andra delar av den kommunala organisationen med som gör att det blir äpplen och morötter som jämförs.

De krav eller förutsättningar ett privat hemtjänstföretag i Bollnäs har till skillnad från den kommunala hemtjänsten är:

• Inget ansvar för nattillsyn ( en nattjänst kostar ca 1 miljon/år)

• Får betalt första 48 timmarna brukaren åker bort oplanerat( ofta sjukhusinläggning

• Deltar kostnadsfritt i kommunens utbildningar

• Kostnadsfri stationär dator och IT-system mot månadsavgift

• Väljer själv verksamhetsområde och kapacitetsnivå. Kan begränsa antalet brukare i avtal.

• Kan använda RUT-systemet för merförsäljning av andra tjänster som inte ges via biståndsbeslut.

Verkningsgrad/effektivitet beräknas på utförd tid i hemmen via Phoniro, det nyckelfria låset. Det är utförd tid hos brukare som är måttet både för privat och kommunal hemtjänst. Ingen restid räknas alltså. Den är mellan 10 och 30 procent av arbetad tid beroende på område. För den kommunala hemtjänsten gäller dock dessutom:

• Brukarens oplanerade frånvaro räknas bort från första timmen för den kommunala hemtjänsten. Inga 48 timmar alltså utan utfört arbete får räknas.

• Ansvar för all tillsyn nattetid i hela kommunen

• Kommunens har beslutat om rätt till heltid för all ordinarie anställd personal

• Finansierar och anordnar fortbildning för alla verksamma i hemtjänst, även privata utförare.

• Finansierar och uppgraderar alla datorer och IT-system, även privata utförare.

• Har inte rätt att sätta kapacitetskrav och ska täcka hela kommunens geografiska område.

• Endast biståndsbeslutade insatser får ges till brukare. Ingen merförsäljning tillåten.

• Ansvar för palliativ vård i hemmet ofta med dygnet runt- bemanning.

Både EKA och den kommunala hemtjänsten har haft brukare i Gruvberget i perioder men inte nu. Kommunen har dock brukare vid gränsen till Ockelbo och andra ytterkanter.

Dessa skillnader och likheter i förutsättningar ger effekter på kostnad per timme för den kommunala respektive privata hemtjänsten. Vad som är rättvist och inte kan diskuteras men när förfrågningsunderlaget togs fram 2010 under ledning av Centerpartiets Christina Wall var inriktningen tydlig. Små företag skulle ges förutsättningar att bedriva verksamhet. Därför ingår inte natten, heltidskrav, IT-system etc. som skulle innebära allt för stora investeringskostnader vid start.

Dessutom var syftet tydligt att det är brukarens val som gäller, inte företagens behov av brukare för att få intäkter. Rutinen för handläggarnas informationsplikt ändras nu så att brukaren ska skriva under att de har gjort ett val. Nivån på timersättningen ses över årligen och pågår just nu.

Jag har inte ansett det nödvändigt att ändra i förutsättningarna eftersom jag anser att mångfald och valfrihet för brukaren är att föredra än att hemtjänstområden ska auktioneras ut till större företag utan möjlighet för brukaren att välja vare sig ett annat företag eller den kommunala hemtjänsten. Kravet på utbildning hos personalen är densamma nu, det ändrade vi under förra mandatperioden. I Socialstyrelsen brukarundersökningar ligger Bollnäs högt i kvalité totalt även om den kommunala har lite bättre resultat.

Jag beklagar att EKA inte mäktade med arbetsbelastningen och de ekonomiska förutsättningarna. Jag vet vilket förändringstryck det är i hemtjänsten med kommunens åldersstruktur och budgetfördelningen. När det gäller företagsutveckling behöver andra instanser hjälpa till för att få fler små företag att fortleva i vår region.

Med samverkan kommer vi långt.

Erika Engberg (S)

socialnämndens ordförande i Bollnäs Kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel