Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre möjligheter för landsbygden

Våra enskilda vägar är en viktig grundbult för att knyta ihop såväl människor som land. Den statliga medfinansieringen till enskilda vägar innebär ökade möjligheter att bo och verka på landsbygden. Näringslivet får bättre möjligheter att ta tillvara landsbygdens traditionella resurser: skogen, malmen och andra råvaror. Det innebär också en bättre tillgång till en bra miljö för rekreation och turism som skapar bättre förutsättningar för ökad service- och tjänsteproduktion på landsbygd och därmed ökat antal arbetstillfällen.

Annons

Jag och regeringen vill skapa en infrastruktur som bidrar till företagande och tillväxt i hela landet. Det gör vi just genom att öka tillgängligheten med utgångspunkt hos dig och mig – människors och företags olika behov.

Regeringen har gjort en kraftig ambitionshöjning och satsar mer på transportinfrastrukturen Den statliga planeringsramen för perioden 2010-2021 uppgår till 417 miljarder kronor och dessutom har vi satsat ytterligare 11 miljarder kronor i en närtidssatsning. En närtidssatsning som fokuserade på att lösa trafikproppar, underhålla och tjälsäkra infrastrukturen.

Så sent som för tre veckor sedan presenterade vi budgeten, där satsar vi nu 1,6 miljarder kronor ytterligare till infrastruktur. Pengar som innebär att vi bland annat tidigarelägger viktiga vägprojekt som ökar trafiksäkerheten, förbättrar för kollektivtrafiken och ökar tillgängligheten i transportsystemet.

De extra resurserna innebär också att vi skapar jobb här och nu och bidrar till att dämpa arbetslösheten. Vi stimulerar också många mindre lokala företag med denna satsning. Ta till exempel sidoområdesåtgärder, som kan handla om att ta bort stenar vid vägkanten, kan en liten lokal grävfirma genomföra.

När det gäller enskilda vägar så har Alliansregeringen gått från ord till handling och satsat extra resurser – som så väl behövs.

2008 höjde vi anslaget med 100 miljoner kronor per år.

2009 gjorde vi en extra satsning med 154,7 miljoner kronor.

2010 satsar vi 50 miljoner kronor extra.

Regeringen genomför nu också satsningar för mer bredband på landsbygden.

Satsningen genomförs inom Landsbygdsprogrammet och är en del av den euroepiska ekonomiska återhämtningsplanen. Satsningen omfattar totalt minst cirka 250 miljoner kronor. Syftet är att öka tillgång till infrastruktur för bredband på landsbygden.

Åsa Torstensson (C)

Infrastrukturminister

Mer läsning

Annons