Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnets rätt före mammans

/

Vad väger tyngst – en gravid kvinnas rätt till integritet och att få bestämma över sin kropp eller ett barns rätt att slippa födas med skador orsakade av moderns drogmissbruk? I våras presenterade socialdepartementet ett förslag om förändring av lagen om vård av missbrukare. Regeringen väljer barnets perspektiv och vill att det ska vara möjligt att tvångsomhänderta en gravid kvinna som genom sitt missbruk av alkohol eller narkotika riskerar att skada det barn som hon bär i sin mage.

Annons

För att bli tvångsomhändertagen krävs idag att missbrukaren genom sitt missbruk utsätter sin egen fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Som närstående räknas inte ett barn i magen.

Förslaget har fått kritik. Kammarrätten i Stockholm lyfter fram att förslaget strider mot kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Det är ett perspektiv som känns förvridet. En kvinnas rätt till sin egen kropp brukar framför allt framföras som ett argument för att hon själv ska få avgöra om hon ska fortsätta vara gravid och föda ett barn eller inte. Men när beslutet väl är taget, bör allt större hänsyn tas till att fostret så småningom ska bli ett barn.

Även Justitieombudsmannen är kritisk i sitt remissyttrande. Hon menar att det till och med finns en risk att en skärpt lagstiftning leder till att kvinnor avstår från att söka sig till mödravården, eftersom de riskerar att bli tvångsomhändertagna. För JO är det också ett problem att det inte finns några fastställda gränsvärden och det är svårt att avgöra vilken risk missbruket innebär för det ofödda barnet. "Rena gissningar om hur konsumtionen i ett enskilt fall kan påverka fostret kan inte accepteras när det gäller beslut om administrativa frihetsberövanden" skriver JO.

JO kritiserar även att ett tvångsomhändertagande enligt förslaget ska få pågå en månad efter det att barnet är fött.

Självklart ska regeringen lyssna till remissinstanserna. Synpunkten att det inte är lämpligt att tvångsomhändertagandet fortsätter efter barnets födelse bör regeringen ta till sig. Däremot är det inte något problem att det saknas gränsvärde för till exempel vilken mängd alkohol som är riskfri. Lagen kommer att användas i de fall någon, trots försök med frivilliga insatser, fortsätter att missbruka alkohol eller andra droger. I de fallen är inte frågan om det finns en ökad risk för skador, utan hur stor den riskökningen är.

Samhället har ett ansvar för att minska antalet barn som föds med skador orsakade av missbruk av alkohol eller andra droger. Detta arbete bör i första hand inriktas på att hitta de mammor som har ett missbruk som riskerar att skada barnet och få dem att på frivillig väg genomgå lämplig behandling. Men det finns fall där den frivilliga vägen inte är framkomlig.

Som så ofta i politiken finns det flera motstridiga intressen i denna fråga. Ska staten då ha rätt att kränka kvinnans integritet och självbestämmande, för att skydda det ännu ofödda barnets intressen? Det avgörande för beslutet bör vara vad som är bäst för barnet när det väl är fött. Då är det ingen tvekan om att barnets intresse att slippa leva ett liv med skador orsakade av mammans missbruk, överväger jämfört med den kränkning av en integriteten det innebär att bli tvångsomhändertagen under den tid som graviditeten varar.

Centerpressens Nyhetsbyrå

Mer läsning

Annons