Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Både plus och minus om vindkraft

Dyrvallsåsen väster om Kitte och lsbo är det största av åtta inritade möjliga vindkraftsområden på Nordanstigskartan i översiktsplanens tillägg.

Men också det enda kontroversiella. Det framkom vid kommunens samrådsträff.

Annons

Boende och markägare i det här sydvästra området är mycket tveksamma till en skissad utbyggnad på 20 verk. Det av statliga Energimyndigheten utpekade riksintresseområdet för vindkraft tangerar både bebyggelse, sjöar med badplatser och kommunens utvecklingsområde. En fastighet med permanent boende hamnar endast 700 meter från vindparken om Dyrvallsåsen tas i anspråk fullt ut.

Den yttre gränsen för ljudpåverkan upp till 40 decibel A är satt till 1,5 kilometer från vindkraftszonen och en negativ påverkan kan inte uteslutas. Bo Hjelm från Kitte är markägare i det aktuella området och han beskrev sin reaktion när han studerat förslaget:

– Jag är inte emot vindkraftverk. Jag kan till och med stå ut med att ständigt se vindsnurrorna, men jag vill absolut inte störas av ett påfrestande ljud dygnet om.

Tjugo personer hade letat sig till Bergsjö församlingshem och fick en uppdatering av kommunens vindkraftsutredare, Sam Sandström och Per Norberg.

– All energiproduktion påverkar miljön. Vindkraften är inget undantag. Landskapet förändras, påpekade Sam Sandström. Han uppmanade alla att ta chansen att påverka genom att formulera ner sina synpunkter i ett yttrande.

Hittills inkomna förfrågningar och begäran om förhandsbesked från vindbolag och projektörer pekar på 60 vidsnurror i den första utbyggnadsvågen, om alla ges klartecken. Det är tredubbelt mer än statens angivna andel för Nordanstig.