Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avreglering av buss och tåg -en chansning

Annons

Risk för kraftigt ökade priser på bussar och tåg är att vänta. Den slutsatsen drar konsultföretaget WSP som, på uppdrag av regeringen, utrett effekterna av en kollektivtrafik som klarar sig på kommersiell basis. Bakgrunden är utredningen om en ny kollektivtrafiklag.

I dess första betänkande föreslås privata företag få fri etableringsrätt, med frihet att själva besluta om priser, standard och resvägar.

Ur ett internationellt perspektiv är systemet unikt i sin långtgående marknadsanpassning. Tittar man runt i världen är det enbart Storbritannien som kommer nära det förslag till avreglering som nu ligger. Där upplevde man att såväl turtätheten, tillgängligheten och mångfalden ökade.

Det är också de mål som regeringen velat uppnå.

Samtidigt skedde en del negativa effekter. För den enskilde konsumenten blev det krångligare när olika företag använde olika biljettsystem och olika priser. Dessutom skedde förändringar i tidtabeller och turer oftare vilket ökade osäkerheten.

När Sverige nu avreglerar finns det därför mycket att tänka på. Det viktigaste för konsumenterna torde dock vara att biljettpriserna stanna på en rimlig nivå. I dag subventioneras linjetrafiken med nära 50 procent, plus nästan lika höga kostnader för skolbussar, färdtjänst med mera.

Om inte denna subventionering fortsätter väntar kraftiga prisstegringar. Tyvärr går inte utredningen in på hur ett möjligt ersättningssystem skulle kunna se ut. Det borde vara en huvudfråga att lösa.

Desto mer har utredaren då arbetat med metoder för att undvika det krångel som inträffade i Storbritannien. Krav på att alla företag måste anpassa sig till samma biljettsystem, använda befintliga hållplatser samt i god tid deklarera tur- och prislistorna ska göra systemet enklare och mer överskådligt. Men det finns fortfarande problem.

Till exempel är tiden från det att ett företag meddelar att de tänker upphöra med sin trafik till att de får lov att göra det på tok för kort, tre månader. Det ger ett visst mått av förutsägbarhet enligt utredaren. Men om sträckan visat sig omöjlig att sköta på kommersiell basis riskerar en process för att åter få dit kollektivtrafik att ta längre tid än så.

Samtidigt är det oklart vad som sker om ett företag enbart ämnar förändra i sina turlistor men inte lägga ner helt. Också små förändringar kan leda till stora obehag för den som är beroende av kollektivtrafiken och måste därför regleras.

Sammantaget är det ett bra initiativ av regeringen. Mer mångfald och konkurrens leder i längden till bättre resultat.

Men man måste vara vaksam för de faror som avregleringen för med sig.

Mer läsning

Annons