Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Även byggnaderna skadade av krom

Inte oväntat är halterna av miljöfarligt krom höga även i före detta Iggesunds Hårdkroms byggnader.

och visade bland annat att grundvattnet och jorden runt anläggningen innehåller höga halter av metallen. Undersökningens andra del – den om byggnaderna – visar att delar av dem är att betrakta som farligt avfall.

Det saknas jämförelsevärden för miljöskadat byggnadsmaterial. I rapporten från teknikkonsultföretaget Golder används istället Naturvårdsverkets gränser för mindre känslig markanvändning, MKM, och Avfall Sveriges riktlinjer för farligt avfall.

Som jämförelse ger halter under MKM klartecken för att använda marken till byggnationer som inte är boende. Farligt avfall däremot är avfall som måste skickas iväg och destrueras. Det finns enligt rapporten inte längre några akuta risker eftersom byggnaderna sanerades med statliga pengar 2010. Men det betyder inte att riskerna för människors hälsa och för miljön är borta.

Tvärtom visar undersökningen att bland annat bjälklagen är svårt ansatta av krom och av den särskilt giftiga sexvärt krom. På sina håll är halterna uppemot 800 gånger högre än gränsen för MKM och åtta gånger högre än gränsen för farligt avfall.

Undersökningarna visar genom borrprover att det sexvärda kromet trängt flera centimeter in i betongbjälklaget.

Den första rapporten pekade också på att byggnaderna fortfarande läcker gifter.

Förutom krom har alifater, troligen från mineraloljor, hittats i byggnaderna. Även barium, koppar och bly finns i nivåer över gränsvärdena.

Golder konstaterar också att byggnaderna, där vissa delar är från början av 1900-talet, är i dåligt skick. Därför rekommenderas att en säkerhetsanalys görs samtidigt som den slutliga riskbedömningen för området.

Nu väntar ett möte i början av april med representanter från bland annat miljökontoret, länsstyrelsen, Holmen och Golder.

Konsulterna har, förutom en säkerhetsanalys, även föreslagit utökade provtagningar för att ta reda på hur mycket gifter som fortfarande läcker till Iggesundsån.

Chatrin Molin är miljöinspektör i Hudiksvall. Hon hoppas att Holmen nappar på Golders förslag.

– Om Holmen tar på sig det så tackar vi och tar emot, säger hon, men betonar att det i dagsläget bara är en förhoppning.

Ett orosmoment är byggnaderna och skicket på dem.

– En sådan här byggnad förfaller snabbt när den inte värms upp. Och den drar till sig skadegörelse.

De senaste vintrarna har man flera gånger fått rycka ut för att göra akutskottningar av taken, när de bågnat under stora snötyngder. Störst har problemen varit på tillbyggnaderna.

Holmen, som drev anläggningen fram till 1985, har beställt och bekostat de miljötekniska undersökningarna. Vem som i slutändan kommer att få stå för notan är ännu inte klart. Klart är däremot att det kommer att dröja många år innan platsen är sanerad och fri från gifter.

– Vi vill att det görs så snart som möjligt, men av erfarenhet vet vi att det brukar ta tid, säger Chatrin Molin.