Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Att tänka efter före bildandet av utbildningsförbund

Säll är den som har som rättesnöre att man nog bör tänka efter före Citatet har jag lånat från Tage Danielsson.

Inom kort kommer Hudiksvalls kommunfullmäktige, sannolikt, att besluta att ingå i ett utbildningsförbund tillsammans med Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig. När beslut har fattats i de fyra kommunerna är förbundet bildat. Vad man beslutar om är en ganska tom kartong som så småningom skall fyllas med innehåll.

Vid den MBL-förhandling som hölls i Hudiksvall 20/3 valde samtliga deltagande fackförbund att inte ställa sig bakom planerna på ett utbildningsförbund utan rekommenderade istället att förbättra och fördjupa de samarbetsformer som redan finns. Ett viktigt skäl till ståndpunkten att inte ställa oss bakom förslaget var att alltför många frågor har lämnats att lösas efter att förbundet är bildat. Vid motsvarande förhandlingar i de övriga kommunerna har facken ställt sig bakom förslaget (i Nordanstig med anteckningar till protokollet). Vi tror att detta speglar vilka kommuner som anser att man har något att förlora/vinna på ett utbildningsförbund.

Så här är det tänkt att fungera:

Förbundet skall styras av en direktion med tolv ledamöter, tre från varje kommun, som utses av fullmäktige. Ordförandeskapet i direktionen skall alternera mellan kommunerna. Tjänstemanna- ledningen blir en förbundsdirektör, som skall rekryteras, med ett förbundskansli på 5-7 personer

Förbundets säte skall vara Hudiksvall medan personalavdelningen hamnar i Bollnäs, ekonomifrågorna hanteras i Söderhamn och IT i Nordanstig/Hudiksvall.

I förbundet skall all gymnasie- och vuxenutbildning i de fyra kommunerna ingå.

Beslutsunderlaget är en förbundsordning, ett konsortialavtal och ett antal dokument från de olika projektgrupperna som är knutna till projektet. Dokumenten finns att läsa på www.halsingeradet.se

Vill någon kommun lämna förbundet är uppsägningstiden tre år.

Varför påstår jag att kartongen är tom?

Som deltagare i den fackliga referensgrupp som är kopplad till projektet är mitt fokus vad som kommer att gälla för berörd personal. De yttre ramarna, lag och avtal, anges i konsortialavtalet. Problemet för mig är att dessa avtal bara anger bara just de yttre ramarna – hur tillämpningen kommer att se ut hänvisas till senare förhandlingar (när förbundet är bildat). Det finns i dokumenten långa listor om vad förbundet skall hantera och vilka verksamheter som skall köpas från en eller flera kommuner eller externt men när det gäller personalen finns bara mycket övergripande information. Som lärare är jag dessutom naturligtvis engagerad i vad detta kommer att innebära för våra gymnasieelever och vuxenstuderande -inte heller här vet vi särskilt mycket.

Varför avvisar vi förslaget?

Den demografiska förändringen (minskningen i antal elever) är, i stort sett, avklarad. Det återstår en mindre nedgång men den är marginell. Hudiksvall har gjort läxan och anpassat kostymen – en mindre del återstår. Övriga kommuner har inte kommit lika långt utan stora besparingar krävs.

Hudiksvall driver idag gymnasieskolans olika program till en kostnad som i de flesta fall både ligger långt under genomsnittet för riket och för andra hälsingekommuner.

Vad gäller vuxenutbildning som idag i Hudiksvall drivs i nära samarbete med andra kommunala verksamheter skjuter man på utredningen av vuxenutbildningen till 2015- först därefter kommer ett förslag om hur verksamheten i utbildningsförbundet skall fungera.

Idag är vägarna korta vid t.ex. företagsnedläggningar där skräddarsydda utbildningar kan riggas på kort tid. Utbildningsförbundet uppmanas att visa lyhördhet – vad betyder det vid skarpt läge?

Studie-och yrkesvägledarna i Hudiksvall är idag organiserade på ett sådant sätt att samarbetet mellan grund- gymnasieskola och vuxenutbildning underlättas. Andra kommuner tycker annorlunda och frågan är under fortsatt diskussion. Vi anser att det vore olyckligt om SYV-organisationen delades på två arbetsgivare.

Vi vet att det är ganska lätt att resa i nord-sydlig riktning i landskapet. Det är för en elev enklare att resa t.ex. från Bollnäs till Gävle än att ta sig till Hudiksvall. Väljer en elev från Delsbo att gå en utbildning som lokaliseras till Söderhamn eller blir det en annan utbildning som kanske inte är ett förstahandsval?

För att minimera resande inom utbildningsförbundet påpekas att man skall satsa på goda möjligheter till distansstudier. Vi pedagoger vet att distansstudier sällan lyckas – det är mest mycket motiverade och/eller högpresterande elever som lyckas. Att möta sin lärare och andra elever är ett viktigt led i processen för att lyckas med sina studier.

Vi förstår inte varför våra politiker är beredda att släppa kontrollen över en stor del av Hudiksvalls skolverksamhet som idag är en, i stort sett, välskött verksamhet. Hudiksvall kommer att ha tre röster i direktionen! Min tro är att detta kommer att minska Hudiksvalls möjligheter att rätta till sådant som behöver åtgärdas här- behoven känns större i andra kommuner! Det innebär också att vi som bor, röstar och betalar skatt i Hudiksvall förlorar inflytande.

För personalen i de berörda verksamheterna innebär det att vi får en ny arbetsgivare och här uppkommer en rad funderingar.

1. Vi har i kommunen under de år elevunderlaget har minskat på gymnasieskolan lyckats undvika många uppsägningar genom att omplacera bl. a. till grundskolan- i framtiden kommer vi att ha olika arbetsgivare och eventuella omplaceringar sker inom utbildningsförbundet och jag kan bli omplacerad till en tjänst i någon annan kommun. Hit hör problemet med hur ortsbegreppet kommer att tolkas – om detta vet vi ingenting.

2. Idag har vi goda möjligheter att omplacera till annan verksamhet i samband med rehab då kommunen är en stor arbetsgivare med många verksamheter. Utbildningsförbundet kommer, i stort sett, att ha två personalkategorier, lärare och administratörer, vilket i hög grad minskar möjligheterna att, tillfälligt eller permanent, omplacera personal.

3. En del lärare och administratörer arbetar idag åt både gymnasium och grundskola, de kommer i fortsättningen att vara anställda i den organisation där de har mest tid, resterande tid får den andra parten köpa. Vad detta kommer att betyda för löneutveckling m.m. kan jag bara spekulera i.

4. Vad händer med personalen om förbundet upplöses – gäller många delar av arbetsrätten.

5. Företagshälsa – skall förbundet upphandla eget avtal eller köpa in sig i dem vi redan har?

6. Arbetsmiljö?Idag har vi tillgång till kommunens arbetsmiljöteam – framtiden vet vi ingenting om!

7. Idag har vi tillgång till en personalavdelning där vägarna är korta och arbetsgivare, anställda och fackföreningar snabbt kan ta tag i frågor som uppkommer. Personalavdelning i Bollnäs känns inte optimalt!

8. I Hudiksvall har vi idag ett samverkansavtal som ger de lokala facken insyn i och en viss påverkan på frågor som rör våra verksamheter lokalt. De övriga kommunerna har också samverkansavtal. Hur samverkan kommer att se ut i framtiden vet vi inte men min tro är att vår möjlighet att aktivt delta i processen kommer att minska.

9. Behöriga lärare kommer snart att vara en stor bristvara. Kommer utbildningsförbundet att underlätta rekrytering av denna viktiga framgångsfaktor? Vi tror inte det!

10. Så till de övergripande målen för projektet: Mera kostnadseffektiv verksamhet och högre kvalitet. Med perspektivet att vi kommer att få ytterligare en administrativ organisation som dessutom är geografiskt spridd på de fyra kommunerna och ett köp- och säljsystem mellan kommunerna och förbundet för en lång rad verksamheter så tror vi inte på det heller.

Jag avslutar med ytterligare ett citat, den här gången från Galenskaparna: Man får köpa grisen i säcken och chansa…

Gunilla Englund, ordförande i kommunföreningen, Lärarnas Riksförbund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel