Annons
Vidare till helahalsingland.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Att ändra arbetssättet i Bryssel

EU-medborgarna vill att EU ska förändras. De vill att EU ska fokusera på områden där det går att åstadkomma förändringar och vill slippa onödig byråkrati, såväl för småföretagare som i vardagslivet. De har rätt, skriver Frans Timmermans, EG-kommissionens förste vice ordförande.

Det var därför som jag för ett år sedan tillsammans med mina kolleger i EU-kommissionen tog initiativ till en ny agenda för bättre lagstiftning och en genomgripande reform av vår verksamhet. Vi har just undertecknat ett avtal med Europaparlamentet och rådet, där alla EU-ländernas regeringar är representerade, för att ändra sättet på vilket vi stiftar lagar.

Vi har redan åstadkommit många konkreta förändringar. Eftersom många frågor mycket väl kan hanteras av medlemsländerna kommer kommissionen endast att lägga fram ett begränsat antal nya förslag. Men inom vissa områden kan EU spela en avgörande roll. Med hjälp investeringsplanens 315 miljarder euro kan vi t.ex. skapa jobb och tillväxt i hela Europa. Genom gemensamma åtgärder för gränsförvaltning och asyl kan vi förbättra hanteringen av migrationen och flyktingkrisen. Vi bygger en energiunion och en digital inre marknad för att tillsammans lösa de frågor som kommer att avgöra framtiden för vår ekonomi och vårt samhälle. Beslut ska fattas nationellt om det går och på EU-nivå när det är nödvändigt.

Människor tror ibland att EU-lagar uppstår i ett vakuum i Bryssel. Men vi har sett till att föra samråd med och involvera alla som berörs på ett mer omfattande sätt under hela lagstiftningsprocessen. Vi måste också ha mer öppenhet. Därför lägger vi kommissionärer t.ex. ut information om möten med lobbyister på vår webbplats. Vi vill också gå ännu längre och införa ett obligatoriskt register över alla som vill påverka EU:s beslutsprocess. Vi gör också en objektiv analys, av konsekvenserna av ny lagstiftning där vi undersöker för- och nackdelar för miljön, ekonomin och välfärden.

Genom vårt program för lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat – Refit – vill vi förbättra, modernisera eller förenkla gällande regler. Vi tittar redan på många områden, från de regler om offentlig upphandling som tillämpas på småföretag till kemikalielagstiftningen samt hälsa och säkerhet i arbetet. Det är de som jobbar dagligen med dessa regler som är bäst lämpade att ge förslag på förbättringar. Alla kan, via vår webbplats skicka in sina tankar om vad som behöver förändras. För att omsätta dessa tankar i konkreta förslag har vi upprättat en plattform med experter som inte bara företräder alla EU-länders regeringar, utan även en lång rad andra aktörer,

EU:s arbete måste ske enligt principen för en öppen förvaltning, eftersom vi inte har lika stor direktkontakt med medborgarna som de lokala, regionala och nationella myndigheterna har. Förra året slog vi rekord, då drygt 500 000 personer lämnande in synpunkter i ett av våra offentliga samråd om naturskydd.

EU-kommissionen kan inte göra allt på egen hand. När vi väl har lagt fram ett förslag är det ledamöterna i Europaparlamentet och EU-ländernas ministrar som beslutar om vad som ska bli EU-lagar. Därför måste samtliga institutioner arbeta för en bättre lagstiftningsprocess på EU-nivå. Och när medlemsländernas regeringar beslutar att införa regler som går utöver de som beslutats på EU-nivå – vilket de är i sin fulla rätt att göra – bör de förklara varför.

Ingen vill ha onödig byråkrati. För att komma till rätta med detta krävs en förändring hos alla som medverkar i EU:s beslutsprocess. Först då kan EU återupprätta sitt förtroende, hos de internationella företagen och de små och medelstora företagen. Och, inte minst, hos medborgarna som vill att EU ska jobba med de stora frågorna som är viktiga för dem: jobb, välfärd, en bra miljö och en fredlig och trygg framtid för barnen.

Frans Timmermans

EU-kommissionens förste vice ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel