Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Återremittera frågan om vägbytet –Frågorna om hur flödet kommer påverka Ljusdal är alltför många

 
Genomfarten i Ljusdal
Visa alla artiklar

Vi företagare känner att politiker och tjänstemän inte har lyssnat på oss utifrån hur vi kommer att påverkas av ett vägbyte i Ljusdal, skriver Östernäs Affärsfastigheter AB, Seglet Holding AB/Fastighets AB, Seglet Norrsvedja Fastigheter AB, Brospannet AB, LV Invest AB, Ljusdal Fastigheter AB

Annons

Det är ingen som vet hur ett vägbyte kommer att påverka vår ort. Det vi vet är att flödet kommer att ändras i centrum och det kommer att påverka handeln och de butiker och serviceställen som finns där. Vi vet också att det kommer att krävas stora investeringar för att skapa ett attraktivt centrum, oavsett om det sker ett vägbyte eller inte.

Dessa satsningar behövs för att utveckla både företag och samhälle då man brukar säga att ”ingen utveckling är lika med avveckling” eftersom man inte har möjlighet att följa med i den förändring som hela tiden pågår i omvärlden. Kommunen, men även de fastighetsägare och näringsidkare som finns och som verkar i centrum, behöver vara med och göra dessa investeringar.

För att en fastighetsägare ska kunna göra investeringar, t ex verksamhetsanpassningar, behövs en avkastning på satsat kapital för att kunna fortsätta utveckla sina fastigheter. Det som påverkar den vinsten är till stor del den hyra som fastighetsägaren får från sina hyresgäster. Vad kan en näringsidkare som verkar i centrum betala i hyra om flödet minskar och hur påverkar ett minskat flöde hyresgästens/näringsidkarens möjlighet till egna investeringar? Vi tror att möjligheterna för nya satsningar kommer att minska avsevärt, just för att investerare/hyresgäster inte ser att det går att räkna hem sina investeringar. Ett minskat flöde betyder därför minskad utveckling och därmed avveckling för de butiker och verksamheter som finns i centrum.

Vi ser det som omöjligt att utveckla centrum ytterligare om flödet försvinner och hyresintäkterna minskar

Några av oss har tittat på möjligheten att göra en investering på Postplan. Vi ser det som omöjligt att utveckla centrum ytterligare om flödet försvinner och hyresintäkterna minskar. Det finns även exempel på andra aktuella ombyggnads- och nybyggnadsprojekt på centrum/Östernäs som kommer att drabbas på samma sätt.

En annan del i diskussionen om vägbytet är att vi företagare känner att politiker och tjänstemän inte har lyssnat på oss utifrån hur vi kommer att påverkas. Det finns t ex flera förslag på hur centrum skulle kunna utvecklas om vägen flyttas men vi har inte sett något förslag på hur man skulle utveckla centrum om vägen ligger kvar. Vid flera tillfällen har vi efterfrågat underlag/förslag på vad som kan göras i centrum om vägen inte flyttas.

En förbifart går tvärtemot de slutsatser och det arbete som kommun, fastighetsägare, handlare m fl gemensamt arbetat med under många års tid. Det finns INGA andra åtgärder som kan ersätta förlorade flöden. Vi hoppas därför att beslutet blir återremittering.

 

Östernäs Affärsfastigheter AB, Seglet Holding AB/Fastighets AB, Seglet Norrsvedja Fastigheter AB, Brospannet AB, LV Invest AB, Ljusdal Fastigheter AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel