Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är osanning lika med lögn

Den debattartikel som vi fick publicerad i denna tidning den 9 december 2009 har kommenterats av Anders Eklund, politisk chefredaktör.
När Anders Eklund försvarar den orättvisa straffbeskattningen av pensionärer utgår vi ifrån att han plockat fram de starkaste motiven till förmån för jobbskatteavdragen. Dessvärre tvingas vi konstatera att Anders far med osanning.

Annons

Världsbanken har 2008 gått igenom skattesystemen i 53 länder. Sverige är det enda land i världen som beskattar pensionärer hårdare än yrkesverksamma. I en rapport från Stockholms universitet 2009-11-25 har forskaren Katharina Wesolowski redovisat beskattningen av arbetsinkomster och pensionsinkomster i 18 länder. Där ingår Belgien, Danmark, Finland och Irland, som Anders tagit fram som exempel på länder som har skillnader i beskattningen av löntagare och pensionärer. Kanada finns inte med men landet ingår bland de som Världsbanken gått igenom.

Nu är Anders formulering försåtlig då han nöjer dig med att tala om skillnader i beskattningen. Det är endast Finland som beskattar pensioner och arbetsinkomster lika. De övriga länderna har en beskattning som innebär lägre skatt för pensionärer än för de som har arbetsinkomster.

Är det månne den skillnaden som Anders vill framhålla? Det tror vi dock inte. Det är ren osanning, lika med lögn. Anders tror att pensionärsorganisationerna skulle ha accepterat skatteskillnaderna om regeringen hade valt att medge löntagare rätt till avdrag för kostnader som kan ha samband med arbetet. Vad skulle det vara för kostnader? Redan vid en pension respektive arbetsinkomst om 20 000 kronor per månad straffbeskattas pensionen med över 1 000 kronor per månad.

För att få den effekt Anders efterlyser måste avdragen uppgå till över 3000 kronor per månad vid 20 000 kronor för att stiga linjärt vid högre arbetsinkomster då straffskatten ökar hela tiden när pensionen stiger.

Jobbskatteavdragen har dränerat statskassan med 71 miljarder per år. Detta gigantiska belopp har regeringen tvingats låna upp, då underskottet i statsfinanserna överstiger 100 miljarder. Ska det vara så svårt att förstå att pensionärsorganisationerna reagerar när regeringen med lånade pengar sänker skatten med 71 miljarder till de 4 200 000 som har arbetsinkomst och med endast 3,5 miljarder till 1 600 000 pensionärer. För 2010 blir nettoeffekten ett minus för alla pensionärer.

Vi som alltid beundrat dig, Anders, som person och respekterat dina åsikter vi känner oss nu närmast bedrövade. Vad menar du egentligen?

För PRO Samorganisation i Söderhamn

Stig Wigren, ordförande

Sven-Erik Jansson , sekreterare

Ledarredaktionen svarar:

Ingen anledning bli bedrövade

Det finns ingen anledning att bli bedrövade och ifrågasätta min person, bara för att jag gör en annan analys och drar andra slutsatser av siffror och bakgrundsmaterial, än vad ni gör.

Verkligheten – inte minst den ekonomiska – är så komplicerad att man inte kan avfärda en annans åsikter som lögnaktiga. Jag har full respekt för att Wigren och Jansson drar helt andra slutsatser än jag av olika rapporter.

Wesolowskis rapport används gärna i PRO-kretsar. Det viktigaste med hennes studie är att den visar att det är ytterst problematiskt att jämföra olika länders beskattningar.

Exempelvis räknas de sociala avgifterna med för Norge och Danmark, men inte för Sverige. Norge och Danmark har motsvarande jobbskatteavdrag, men i bräkningen i rapporten tas denna sänkning av beskattningen ut av att pensionärer betalar lägre sociala avgifter än de som jobbar. Därför blir beskattningen lägre än för dem som arbetar.

I de flesta länder beror den lägre skatten för pensionärer på att pensionärer betalar lägre sociala avgifter, och inte på att de betalar lägre inkomstskatt.

Det här visar att det är tämligen omöjligt att göra direkta rättvisande jämförelser mellan hur inkomsttagare och pensionärer beskattas i olika länder. Det kan knappast användas som enkla argument, vare sig för eller emot jobbskatteavdrag i Sverige.

Bortsett från det betalar pensionärer lägre skatt idag med alliansregeringen än under förra s-regeringen. Regeringen har sänkt skatten för pensionärer i två steg, genom förhöjda grundavdrag, som totalt ger en garantipensionär mellan 3 500 och 4 400 kronor i sänkt skatt, och samtliga pensionärer mellan 2 750 och 6 300 kronor i sänkt skatt. Dessutom har bostadstilläggen stärkts.

Att vissa pensionärer nu får sänkt pension beror på att bromsen i pensionssystemet slagit till (se ledare 18/1). Och det står även Socialdemokraterna bakom!

För övrigt kommer Sverige under 2010 att ha en arbetslöshet under EU-snittet, en tillväxt över och hälften av medellandets budgetunderskott. Detta i sviterna efter den värsta finanskrisen sedan 30-talet.

Anders Eklund, Politisk chefredaktör

Mer läsning

Annons