Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ännu återstår många utmaningar…

/

I skuggan av partiledarnas mer eller mindre rafflande utspel i Almedalen förra veckan, och de politiska proffstyckarnas mer eller mindre förutsägbara kommentarer, presenterades en rapport som måste uppmärksammas.

Annons

Det var FN-rapporten om millenniemålen som visar att världen blir bättre för allt fler.

Men ännu återstår stora utmaningar.

Trots 2008 års djupa finanskris, är det troligt att FN:s millenniemål att halvera den extrema fattigdomen i världen, kommer att uppnås.

Det framgår av rapporten Millennium Development Goals Report 2011, som millenniemålsambassadören Jan Eliasson presenterade i Almedalen förra veckan.

Enligt rapporten finns det anledning att uppmärksamma de framsteg som gjorts sedan världens ledare upprättade målen för mer än tio år sedan.

Många framsteg har gjorts i utvecklingen när det gäller bland annat minskad fattigdom, hunger, analfabetism, sjukdomar och satsningar på rent vatten.

Men ännu återstår många utmaningar.

Bland annat visar rapporten att målet att halvera antalet extremt fattiga till år 2015 förmodligen kommer att uppnås. Detta trots bakslag i form av de senaste årens mat- energi- och finanskriser.

Barnadödligheten – antalet barn som dör innan de fyllt fem år – har sjunkit från 12,4 miljoner år 1990 till 8,1 miljoner 2009. Det innebär att 12 000 färre barn dör nu varje dag jämfört med knappt tio år tidigare.

Men fortfarande dör svindlande många barn. 22 000 barn under fem år dör varje dag! Varje dag! Det är ofattbart. Och borde väcka både vrede och engagemang.

Några av de fattigaste länderna har gjort de främsta framstegen när det gäller utbildning och åtgärder mot malaria, vilket har bidragit till att dödsfallen i malaria har minskat med 20 procent.

Allt färre människor smittas av hiv. År 2009 nysmittades omkring 2,6 miljoner människor, vilket innebär en nedgång med 21 procentenheter sedan 1997 då antalet nysmittade var som mest.

Omkring 1,1 miljoner människor som bor i städer och dryg 700 miljoner människor på landsbygden har fått tillgång till förbättrat dricksvatten under perioden 1990-2008.

De framsteg som gjorts beror både på ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna och på speciella riktade satsningar.

Men ännu återstår många utmaningar.

Den kanske största av alla är att stärka kvinnors ställning. Målet att minska dödligheten bland nyblivna mödrar är det mål som tycks vara längst från att uppnå.

I en intervju i Ekot konstaterade Monica Lorensson, som arbetar vid FN:s utbildningsprogram UNDP, att det finns ett starkt samband mellan utveckling och skolgång för tjejer. Kvinnor som fått möjlighet att gå i skolan är också angelägna om att ge sina barn den möjligheten.

"Barn till kvinnor som har fått någon typ av utbildning har större chans att överleva sin femte födelsedag", sade hon.

Även om utvecklingen går åt rätt håll, brottas hjälporganisationer och biståndsorgan med stora svårigheter på grund av väpnade konflikter, korruption och maktmissbruk, förtryck och motsättningar mellan folkgrupper.

Och trots att världen blir bättre finns det fortfarande stora skillnader både inom och mellan länder. Därför betonar rapporten att det behövs ökade insatser för att nå de allra mest utsatta människorna i världen.

Så ännu återstår många utmaningar

Men glädjande nog visar rapporten att det går att minska fattigdomen i världen. Det går att förbättra människors villkor beträffande hälsa, sjukvård och utbildning.

Fattigdomsbekämpningen måste fortsätta och intensifieras.

FN-rapporten visar att förändring är möjlig.

Mer läsning

Annons