Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillstånd krävs för kraftverk i Galvån

Bergfors Kraft AB måste söka tillstånd enligt miljöbalken för två kraftverk i Galvån. Det har Mark- och miljöverdomstolen nu slutgiltigt avgjort.

Annons

Ärendet som nu har avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen har gått genom flera instanser.

I mars 2014 beslutade länsstyrelsen att Bergfors Kraft AB måste ansöka om tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet vid Bergfors Övre och Nedre kraftverk i Galvån. Bergfors Kraft överklagagde beslutet till mark- och miljödomstolen, men fick avslag i mars 2015.

Bergfors Kraft AB måste söka tillstånd för sina kraftverk i Galvån.

Bergfors Kraft överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, som nu slutligen avgjort ärendet genom att avslå överklagandet. Därmed står det klart att Bergfors kraft måste söka tillstånd för kraftverken.

Läs mer: "Vi vill inte smita från vårt ansvar"

I överklagandet yrkade Bergfors Kraft att Mark- och miljööverdomstolen skulle upphäva länsstyrelsens beslut och återföra ärendet till länsstyrelsen för avskrivning. Bergfors Kraft hänvisar till äldre tillståndsdokument samt urminnes hävd för bedrivande av verksamheten vid Bergfors Övre och Nedre kraftverk.

Mark- och miljööverdomstolen anser dock att hävdetiden för de båda kraftverken inte är tillräcklig för att urminnes hävd ska vara giltig. Dessutom bedrivs en helt annan verksamhet och dämning vid kraftverken i dag, vilket gör att domstolen anser att de äldre tillståndsdokumenten inte utgör rättskraftiga tillstånd enligt dagens miljöbalk.

Läs mer: Misstänkt miljöbrott efter stopp i kraftverk i Galvån

Bergfors Nedre kraftverk har varit ur drift sedan drygt tio år tillbaka och eftersom giltigt tillstånd för driften saknas så anser domstolen det motiverat att förelägga om förbud mot att åter ta anläggningen i drift innan tillståndsfrågan avgjorts.

Mark- och miljööverdomstolens avgörande är definitivt, eftersom domen inte kan överklagas vidare.

Mer läsning

Annons