Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svårare att få hjälpen man har rätt till

Rättssäkerheten i socialtjänsten har inte ökat. Lagen om straffavgifter för kommunerna har inte haft önskad effekt, konstaterar landets länsstyrelser i en gemensam rapport.
Antalet ej utförda omsorgsinsatser har ändå minskat något i Gävleborg medan de ökar totalt i landet.

Annons

I slutet av förra året fanns i Sverige 3 160 beslut enligt socialtjänstlagen som inte där den som behöver hjälp fått vänta mer än tre månader. De icke verkställda besluten var mer än 500 fler än vid samma tid året innan.

I en tredjedel av fallen handlar de om äldre som inte fått det äldreboende de har rätt till, men omkring 600 ungdomar väntade på att få en kontaktfamilj eller kontaktperson.

I Gävleborg har emellertid antalet ej verkställda beslut minskat från 96 under fjärde kvartalet 2007 till 91 under fjärde kvartalet 2008.

När det gäller LSS, Lagen om särskilt stöd till funktionshindrade, var det först förra året som kommunerna blev skyldiga att redovisa alla beslut som inte verkställts inom tre månader.

I slutet av förra året fanns mer än 2 000 sådana i landet, knappt 100 färre än några månader tidigare. I Gävleborg skedde en rejäl minskning under hösten från 68 till 44.

Det är samma slags åtgärder som kommunerna brister i även här. Bland de ej verkställda besluten enligt LSS står besluten om kontaktperson och om bostad för vuxna, för en stor del.

16 gånger under förra året försökte länsstyrelsen kräva ut straffavgifter av länets kommuner. Det är tre gånger mer än året innan, samtidigt som länsstyrelserna överlag blivit mindre aktiva.

I Gävleborg ledde alla ansökningar till straffavgifter. Kommunerna tvingades sammanlagt betala 307 180 kronor.

Mer läsning

Annons