Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skatteväxlingen täcker inte kostnaderna

Skatteväxlingen med Region Gävleborg täcker inte kostnaderna för hemsjukvården i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Samtidigt är ansvariga i båda kommunerna i stort sett nöjda med hur hemsjukvården fungerar.

Annons

I och med att kommunerna tog över huvudmannaskapet för hemsjukvården kompenseras de via skatteväxling. I Gävleborgs fall handlar det om en skatteväxling på 22 öre från Region Gävleborg till kommunerna. Sammanlagt motsvarar det cirka 132 miljoner kronor per år.

Läs också: Levande diskussion om hemsjukvård

Men skatteväxlingen täcker inte hela hemsjukvårdens kostnader i Bollnäs, enligt Annika Bäckström-Tysklind, enhetschef för hemsjukvården i kommunen:

– Det har kostat mer än vi får från Region Gävleborg. Redan från början ansåg vi att de tjänster som skulle gå med över och de pengar som räknades fram skulle bli i nättaste laget för att vi skulle kunna garantera patientsäkerheten, säger Annika Bäckström-Tysklind.

Bollnäs kommun har därför i två omgångar anställt fler sjukgymnaster och arbetsterapeuter till hemsjukvården.

Läs också: Stora förbättringar inom hemtjänsten

– Det har gjorts efter granskning av utomstående konsulter, som ansåg att vi borde jobba mer med rehabilitering.

Inte heller i Ovanåkers kommun har finansieringen via skatteväxlingen räckt till.

– Jag har inte de exakta siffrorna, men det har kostat mer. Bland annat har vi anställt en fysioterapeut ytterligare. Skatteväxlingen täcker inte kommunens kostnader, konstaterar Elisabeth Andersson, enhetschef i Ovanåkers kommun.

Men hon tycker att hemsjukvården på flera sätt har blivit bättre i och med kommunaliseringen.

– Patientsäkerheten har ökat och det hänger mycket samman med kontinuiteten hos personalen. Vi har tre team – ett i Alfta och två i Edsbyn – där vi har alla yrkeskategorier i varje team så det blir en bra kontinuitet kring patienten. Vi har regelbundna teamträffar med hemtjänsten, tillsammans med enhetschef och legitimerad personal. Sedan måste man komma ihåg att hemsjukvården är en ny organisation i kommunerna, det blir tre år i februari, så det finns alltid saker att jobba med och förbättra, säger Elisabeth Andersson.

Läs också: Bedömningsbil ska säkra vården i glesbygden

Även i Bollnäs är kontinuiteten en styrka, enligt Annika Bäckström-Tysklind:

– Jag upplever den som väldigt bra. Patienterna får träffa samma sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

I Bollnäs jobbas det för att utveckla ett sammanhållet vårdteam bestående av hemtjänstpersonal, sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal.

– Vi har kommit en bra bit på vägen där, bland annat har vi teamträffar med hemtjänsten. Vi kan ha ett nära samarbete med hemtjänsten i dag, eftersom all personal nu ligger under samma huvudman. Vi behöver inte fundera över olika pengakassor utan kan koncentrera oss på att bli ett helt vårdteam tillsammans, vilket blir bättre för brukarna, säger Annika Bäckström-Tysklind.

Det som enligt enhetscheferna kan bli bättre i båda kommunerna är tydligheten kring ansvarsgränserna mellan hemsjukvård och primärvård.

– Det kan vara svårt ibland - är det här en hemsjukvårdspatient eller inte? Är det kommunens eller primärvårdens ansvar? Men samarbetet fungerar ändå överlag bra tycker jag, säger Elisabeth Andersson.

Annika Bäckström-Tysklind är delvis inne på samma linje:

– Ansvarsgränserna har fungerat här i Bollnäs, men i stället har vi fått nya gränser att jobba med. Primärvården har till exempel kvar vissa hembesök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården och där kan det ibland uppstå problem, exempelvis att vi får samtal om patienter från hemtjänsten och akuten som inte är inskrivna i hemsjukvården.

Båda enhetschefernas uppfattning att de flesta brukare är nöjda med hemsjukvården.

– Det går inte att tala för alla, men de flesta tycker att hemsjukvården fungerar bra. Visst finns det vissa som kan ha åsikter, men det jag fått höra hittills är mest positivt, säger Elisabeth Andersson.

– Jag upplever att de allra flesta i Bollnäs är väldigt nöjda. Men vi har förbättringspotential ändå – det finns alltid, säger Annika Bäckström-Tysklind.

Mer läsning

Annons