Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samhället sviker människor med ohälsa

/

I polisregion Mitt upplever sju av tio poliser frustration vid fall av handräckningsärenden som involverar personer med psykisk ohälsa.

Annons

En del av polisens uppdrag är handräckning, då polisen tillsammans med sjukvården eller på egen hand ser till att personer som lider av psykisk ohälsa kommer till vårdinstans för bedömning eller sjukhus .

En färsk undersökning som Polisförbundet utfört i samarbete med Novus Opinion, visar att poliser i polisregion Mitt är frustrerade över situationen. Främst upplever man att vårdsituationen för de sjuka är undermålig.

Poliserna känner sig också ofta otillräckliga i mötet med psykiskt sjuka. I Stockholm pågår just nu ett projekt med en psykiatrisk akutbil. Polisförbundet vill utöka denna satsning till att gälla i hela landet.

– Jag tror att det kan innebära en klar förbättring med kvalificerad vårdpersonal på plats direkt. Sen tror jag det är bra om polisens resurser i större utsträckning går till mer polisiär verksamhet, säger Anna Ramsten ordförande i Polisförbundet Mitt.

73 procent av de tillfrågade poliserna i polisregion Mitt är mycket positiva till en utökning av sådan försöksverksamhet i området.

– Försöket har fallit väl ut och önskvärt vore att akutbilar fanns i varje polisregion, säger Anna Ramsten.

Nio av tio poliser saknar vidareutbildning i hur man kan bemöta människor som lider av psykisk ohälsa. Förbundet anser att en obligatorisk sådan vidareutbildning borde finnas.

– Det finns i grundutbildningen, men det räcker inte. 6 av 10 poliser efterfrågar mer utbildning, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Vi eftersträvar att polisutbildningen ska bli en utbildning på högskolenivå. Då skulle man kunna koppla utbildningen mer till vetenskaplig forskning. Till exempel som i detta fall med mer kunskap om mötet med människor med psykisk ohälsa, säger Anna Ramsten.

Vid årsskiftet trädde en ny organisation inom polisen i kraft, där 21 myndigheter istället blev två. Enligt undersökningen har detta påverkat handräckningsarbetet.

– Besluten fattas i dag på en mer central nivå än tidigare, vilket innebär att beslutsfattaren inte är nära verksamheten. Den känner inte till tillräckligt om den som ska omhändertas eller om patrullen som skickas ut på plats, säger Anna Ramsten.

Sju av tio poliser upplever att samma personer ständigt återkommer och fem av tio poliser upplever att personerna är så pass sjuka att de för tillfället inte klarar sig ute i samhället.

Mer läsning

Annons