Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mycket hög arbetslöshet bland utlandsfödda i länet

/
  • En stor del av den befolkningsökning som nu sker i Gävleborg beror på de flyktingar som kommer till länet.

Allt fler utrikesfödda kommer till länet och befolkningen ökar. Men det gör också andelen arbetslösa.
Det är framför allt bland de utrikesfödda länsborna som arbetslösheten är hög. Bland de länsbor som kommer från andra länder är arbetslösheten dubbelt så hög som snittet i riket.

Annons

Totalt ökade länets befolkning med drygt 2 000 personer förra året och den ligger nu på omkring 280 000 invånare. Befolkningstillväxten sker i takt med jämförbara län som Dalarna och Värmland, men är betydligt svagare än för riket i sin helhet.

Befolkningsökningen beror framför allt på invandringen.

– De utrikesfödda är en betydande del av det här, vi är det län som tar emot flest flyktingar per invånare. Men utrikesinflyttningen är också skälet till att befolkningen ökar i resten av riket, säger Niclas Cronsell avdelningschef för Arbetsmarknad och kompetens Region Gävleborg.

Framför allt är det Gävle, Sandviken, Ovanåker och Bollnäs som växer motsvarande en dryg procentenhet var. Hofors och Ockelbo är ensamma om att förlora befolkning. Det är stora skillnader mellan kommunerna, Söderhamn växte bara med 14 personer jämfört med den något större Bollnäs som fick 253 nya invånare.

Gävleborg har fortfarande högst arbetslöshet i landet och länet följer inte heller den utveckling av minskad arbetslöshet som sker i övriga landet. I Gävle och Nordanstig minskar arbetslösheten, men det är kommunerna ensamma om, i resten av Gävleborg går nu fler utan arbete. I Bollnäs, Söderhamn och Sandviken är det över tolv procent av den arbetsföra befolkningen.

Enligt Niclas Cronsell är ett skäl till det att för få grundskolelever blir behöriga till gymnasiet. Även om den del av befolkningen som är högskoleutbildad sakta ökar finns det i ett gammalt industrilän som Gävleborg traditioner hos befolkningen att inte läsa vidare. Ungdomsarbetslösheten är hög i länet, drygt var femte ungdom går utan arbete, jämfört med knappt var sjätte i riket i övrigt.

– Gymnasiekompetens är att betrakta som inträdesbiljett till svensk arbetsmarknad. Andelen av en årskull som avslutar med gymnasiebehörighet blir därför viktig, men lika viktigt är insatser för att stärka utlandsföddas kompetens så att de också har minst gymnasieutbildning. Om vi som län misslyckas långsiktigt med detta kommer det leda till att vi konserverar och reproducerar länets låga utbildningsnivå, säger Niclas Cronsell.

Det är framför allt i den grupp som nu kommer till länet, de utrikesfödda, som arbetslösheten är hög. Bland utrikesfödda i landet är drygt 20 procent arbetslösa, i Gävleborg är motsvarande siffra 40 procent. I Ovanåker går hela 60 procent av den utrikesfödda befolkningen utan arbete och i kommunerna Ockelbo, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal och Sandviken är det omkring hälften. Det är bara Nordanstig och Hudiksvall som någorlunda närmar sig rikssnittet.

Nyligen skrev länets ledande politiker och landshövdingen en deklaration där de beskrev de många flyktingarna till länet som en tillgång. En stor del av dem som kommer hit nu är högutbildade akademiker.

Men varför kommer de inte snabbare i arbete om de har kompetensen?

– Du sätter fingret på vår tids stora samhällsfråga. Den som kan lösa det här problemet kommer att bli vinnare. Det handlar om ett nationellt mönster i vår migration som gör att det tar lång tid att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om sådant som hur får människor får svensk undervisning och möjlighet till utbildning och praktik. Jämför vi med exempelvis Tyskland går det betydligt snabbare där att få de flyktingar som nu kommer i arbete, säger Niclas Cronsell.

Mer läsning

Annons